| Autor: redakcja1

Pomoc dla producentów chmielu – zasady

Producenci rolni, którzy spełniają warunki przyznawania pomocy, mogą od 29 lipca do 12 sierpnia br. składać wnioski.

Pomoc dla producentów chmielu – zasady
Kto może otrzymać pomoc?
 
Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać producenci rolni, którzy spełniają następujące warunki:
  • Uprawiali chmiel w 2020 lub 2021 r.
  • Za 2020 lub 2021 r. została im przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • Zagraża im utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 i 2021.
Stawki pomocy
 
Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:
  • 8027 zł na pierwszy hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.
  • 6421 zł na drugi i trzeci hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.
  • 4013 zł na czwarty i piąty hektar średniej powierzchni upraw chmielu w latach 2020 i 2021.
Jak złożyć wniosek?
 
Wnioski o pomoc należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.
 


Tagi:
źródło: