| Autor: redakcja1

Wsparcie plantatorów chmielu

Kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu będzie prowadzony od 15 lutego do 31 marca 2023 r.

Wsparcie plantatorów chmielu
Na co będzie można uzyskać wsparcie

Wsparcie będzie udzielane na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu, na powierzchni nie większej niż 5 ha, na nowe konstrukcje wolne od kreozotu, w tym na demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz na ich montaż na tej samej powierzchni, na której dokonano demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem.

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia:
  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego z ostatecznym odbiorcą wsparcia (tj. podmiotem realizującym przedsięwzięcie objęte wsparciem) i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
Gdzie i jak złożyć wniosek

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Podstawa prawna i materiały
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 98);
  • Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu;
  • Opis realizacji przedsięwzięcia w zakresie części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.


Tagi:
źródło: