| Autor: redakcja1

Warzywa z ubiegłorocznych zbiorów wyraźnie droższe niż przed rokiem

Dynamika sezonowego wzrostu cen większości warzyw świeżych w kraju w pierwszym kwartale br. była znacznie niższa niż to miało miejsce przed rokiem. Ceny kapusty białej w skupie do konsumpcji bezpośredniej do lutego br. wykazywały sezonowe wzrosty, niemniej, w marcu można było odnotować spadki cen tych warzyw – podaje BGŻ BNP Paribas.

Warzywa z ubiegłorocznych zbiorów wyraźnie droższe niż przed rokiem

Ceny warzyw

Jak wynika z danych IERiGŻ-PIB w marcu kapusta biała kosztowała 0,89 zł/kg względem 0,75 zł/kg przed rokiem, ale była o 14% tańsza niż w lutym 2016 r. W podobnym stopniu zmieniały się ceny marchwi i buraków ćwikłowych, przy czym w marcu br. były odpowiednio o 24% i 51% większe niż przed rokiem, ale o 2% i 3% mniejsze niż w lutym br. Niemniej jednak, w przypadku marchwi, miesięczne ceny w ostatnim kwartale 2015 r. i pierwszym 2016 r. kształtowały się na poziomie rekordowym na przestrzeni ostatniej dekady, jeśli chodzi o ten okres.

Trend zwyżkowy w pierwszym kwartale 2016 r. charakteryzował z kolei ceny cebuli, jednak dynamika ta była stosunkowo słaba. Jak wynika z danych IERiGŻ-PIB w marcu br. średnia cena cebuli w skupie krajowym wyniosła 1,04 zł/kg netto, a więc była 2,1-krotnie większa niż przed rokiem i o 2% niż w lutym br. Relacje cenowe na korzyść tego sezonu zatem ulegają obniżeniu.

Wynika to w dużej mierze ze specyfiki zeszłego sezonu, który zaczął się dość niskimi cenami, będącymi konsekwencją po pierwsze, wysokiej produkcji warzyw w kraju i po drugie, rosyjskiego embargo na przywóz warzyw z krajów Unii Europejskiej. Następne miesiące, przede wszystkim koniec pierwszego i początek drugiego kwartału 2015 r. przyniosły silną zwyżkę cen, którego przyczyną była mniejsza podaż warzyw na krajowym rynku. Przełożyło się to na dość wysoką bazę odniesienia w marcu 2015 roku.

Możliwe spadki cen na rynku warzyw

Pierwsze notowania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla kwietnia br. wskazywać mogą jednak, że ceny takich warzyw jak kapusta biała czy marchew mogą być już mniejsze niż w kwietniu 2015 r. Zniżka cen wielu gatunków warzyw ze zbiorów zeszłorocznych w marcu br. wynikać może jednak ze spowolnienia na rynku, wynikającego ze słabnącego popytu eksportowego i przypuszczalnie stosunkowo wysokiego poziomu zapasów warzyw w kraju.

Według danych Eurostatu kontyngent wywozu warzyw (CN 0702-0709) z Polski w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 obniżył się o 3,5% do 373 tys. t. W największym stopniu zmalała sprzedaż zagraniczna kapust i kalafiorów (CN 0704) oraz warzyw korzeniowych (CN 0706), w tym marchwi - odpowiednio o 27% i 43%. Na początku br. dynamika zniżki eksportu przyspieszyła. Unijne dane handlowe wskazują, że w styczniu br. wywóz tych produktów był o 47% i 58% niższy niż przed rokiem. Warto zauważyć, że dynamika spadku wysyłki tych warzyw była znacznie większa niż ich produkcji, co może świadczyć o zmniejszeniu popytu na rynkach zagranicznych, dotyczący w głównej mierze rynków pozaunijnych.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!