| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny warzywami w pierwszym półroczu 2018 r.

W pierwszej połowie 2018 r., według danych Ministerstwa Finansów, wyeksportowano z Polski 208,4 tys. t świeżych warzyw, tj. spadek o 15% w odniesieniu do I półrocza roku poprzedniego za 106,5 mln EUR - mniej o 9%, pogłębiając ujemnie saldo obrotów do 230,2 mln EUR.

Handel zagraniczny warzywami w pierwszym półroczu 2018 r.
Natomiast przetworów warzywnych w tym samym czasie wysłano z Polski 361,1 tys. t, co daje wzrost o 0,7% za 285,6 mln EUR, tj. o 12% więcej porównując I półrocze 2017 r. do I półrocza 2018 r i wzrastać będzie tym samym dodatnie saldo obrotów aż o 27% do 138,7 mln EUR.
 
W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. najwięcej, bo 78,2 tys. t, wywieziono z Polski cebuli - za 28,4 mln EUR - czyli średnia cena eksportu w omawianym okresie wyniosła 0,36 EUR/kg. Na drugiej pozycji w sprzedaży zagranicznej warzyw świeżych znalazł się eksport 26,5 tys. t pomidorów za 19,37 mln EUR, a więc po średniej cenie 0,73 EUR/kg. Najbardziej dotkliwie, bo o 46%, w omawianym okresie zmalał wolumen wysyłki marchwi, osiągając poziom 11,4 tys. t za 4,2 mln EUR, a zatem to spadek o 16%.
 
W analizowanym okresie w kategorii przetworów najwięcej sprzedano z Polski warzyw mrożonych -236,8 tys. t za 137,6 mln EUR, przy cenie 0,58 EUR/kg. Ponadto, w ujęciu ilościowym, zwiększył się eksport marynat o prawie 4% do 24,7 tys. t, przetworów pomidorowych o 6% do 46,7 tys. t i konserw o 8% do 26,3 tys. t. Za to zmalał eksport suszy o 32% do 12,6 tys. t i kwaszonek o 31% do 5,4 tys. t.
 
Warzywa i ich przetwory w I półroczu 2018 r. dostarczano przede wszystkim do UE-15. Sprzedaż ta stanowiła 57,4% całego eksportu w ujęciu wartościowym kategorii i zamknęła się wartością 225,2 mln EUR, co stanowiło 9% wzrostu. Za to do krajów WNP w I półroczu 2018 r. wysłano z Polski 10% całego wywozu warzyw i ich przetworów o wartości 40,8 mln EUR, tj. o 13% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
 
W tym samym okresie import świeżych warzyw wzrósł o 5% do 409,7 mln EUR, a przetworów warzywnych o 4% do 148,8 mln EUR. Z warzyw świeżych najwięcej sprowadzono pomidorów - 106,2 tys. t, za 140,5 mln EUR oraz papryki - 46,6 tys. t, za 70,2 mln EUR. W omawianym okresie, w ujęciu ilościowym znacznie zwiększył się zakup cebuli o 18% do 25,3 tys. t, marchwi o 9% do 36,6 tys. t.


Tagi:
źródło: