| Autor: redakcja1

Krajowe warzywa gruntowe

Niekorzystne warunki pogodowe na początku okresu wegetacyjnego przyczyniły się do opóźnienia terminu siewu warzyw gruntowych.

Krajowe warzywa gruntowe

W zależności od regionu kraju przesunięcie terminu siewu wyniosło od kilku do kilkunastu dni. Największym problemem w polowej produkcji warzyw w tym sezonie jest brak dostatecznej ilości opadów deszczu i w efekcie niska wilgotność gleby. Na przeważającym obszarze kraju deficyt wody występował już od marca i z nieznacznymi wyjątkami trwał nawet do maja. Z tego powodu wschody roślin były stosunkowo słabe, nierównomierne i następowały z opóźnieniem.

Niedostateczna zawartość wody w podłożu powodowała ograniczenie przyswajania składników mineralnych dostarczanych z nawozami. Problem braku opadów w mniejszym stopniu dostrzegalny jest na plantacjach nawadnianych. Liczba takich plantacji, a tym samym areał upraw z dodatkowym nawadnianiem, z roku na rok zwiększa się. Kondycja roślin uległa sporej poprawie pod koniec czerwca i na początku lipca, wraz z pojawieniem się opadów deszczu. Zwiększyła się jednocześnie presja ze strony chorób grzybowych oraz szkodników roślin, co wymagało prowadzenia wzmożonych zabiegów ochronnych.

Natomiast negatywny wpływ na stan wielu gatunków warzyw miały występujące w czerwcu i w drugiej połowie lipca zbyt wysokie temperatury powietrza. Prowadziły one do spowolnienia biologicznej aktywności roślin, a niekiedy również do zasychania plantacji. Wśród czynników ograniczających plonowanie w tym roku wymienić należy takie ekstremalne zjawiska pogodowe jak: gradobicia, deszcze nawalne oraz wichury. Prowadziły one do lokalnych podtopień plantacji oraz uszkodzeń roślin. Aktualnie w najlepszej kondycji znajdują się głownie ciepłolubne gatunki warzyw, takie jak pomidory i ogórki. Największe problemy występują z kolei na nienawadnianych plantacjach warzyw korzeniowych. Szacuje się, że tegoroczne zbiory kapusty, przy sprzyjających warunkach pogodowych w następnych tygodniach okresu wegetacji, mogą przekroczyć poziom 680 tys. t.

Produkcja kalafiorów jest obecnie oceniana na 130 tys. t, cebuli - 650 tys. ton, marchwi - 620 tys. t, buraków ćwikłowych - 240 tys. t, pomidorów - 172 tys. t, a ogórków - 145 tys. t. Łączne zbiory pozostałych gatunków warzyw szacuje się na prawie 1,4 mln t, przy czym największy udział w tej grupie mają: dynia, pietruszka, kukurydza cukrowa, a także selery oraz fasolka szparagowa.Tagi:
źródło: