| Autor: redakcja1

W ostatniej dekadzie zbiory pomidorów wzrosły o prawie 20% do 800 tys. ton

W obrębie ostatnich dziesięciu lat krajowa produkcja pomidorów wykazywała wyraźny trend zwyżkowy. Wzrosła z 681 tys. t w latach 2006-2008 do 803 tys. t w latach 2013-2015, a więc o 18 proc. – zauważa Bank BGŻ BNP Paribas.

W ostatniej dekadzie zbiory pomidorów wzrosły o prawie 20% do 800 tys. ton

Zbiory pomidorów w Polsce

W omawianym okresie dość spore zmiany zaszły w strukturze produkcji. O ile jeszcze 10 lat temu pomidory pod osłonami stanowiły 60-63 proc. produkcji łącznie, o tyle ostatnio blisko 70 proc. Jest to głównie konsekwencją stabilizujących się zbiorów pomidorów gruntowych i zwiększenia produkcji pod osłonami. Wśród pomidorów pod osłonami dominują uprawy szklarniowe. Zdaniem GUS przeciętnie w latach 2012-2014 wynosiły one 57 proc. całkowitych zbiorów pomidorów spod osłon.

Eksport pomidorów z Polski

Wzrostowi krajowej produkcji pomidorów w analizowanym czasie sprzyjał rosnący popyt eksportowy. Jak wynika z danych Eurostatu, w ostatnim dziesięcioleciu kontyngent wywozu pomidorów z Polski wzrósł o 27 proc, z 80 tys. t w latach 2006-2008 do 101 tys. t w latach 2013-2015. Co ciekawe, początkowo wśród odbiorców dominowały kraje unijne. Ich udział jednak obniżał  się systematycznie, z 90 proc. w 2006 r. do 53 proc. w 2010 r. Od 2011 r. w pomidory z Polski zaopatrywały się głównie kraje pozaunijne. Stało się tak przede wszystkim za sprawą Rosji, która zwiększyła zakupy z 3 tys. t w 2006 r. do 51 tys. t w 2013 r. W wyniku czego udział Rosji w polskim wywozie pomidorów zwiększył się z 5 proc. do 48 proc. Sytuacja zmieniła się wraz z wprowadzeniem rosyjskiego embargo, które zaczęło obowiązywać od sierpnia 2014 r. W 2015 r., podobnie jak przed laty, najwięcej pomidorów z Polski ponownie trafiło do krajów unijnych.

Import pomidorów do Polski w ostatnim dziesięcioleciu też wykazywał trend zwyżkowy, wzrastając z 86 tys. t w latach 2006-2008 do 144 tys. t w latach 2013-2015 (Eurostat).

Jeżeli zestawi się kontyngent przywozu z wywozem, okaże się, że Polska znacznie więcej importuje pomidorów niż eksportuje, a co więcej, przewaga importu nad wysyłką raczej się zwiększa. Głównym eksporterem pomidorów do Polski od lat jest Hiszpania, jednak jej udział w dostawach na polski rynek się maleje. Jeszcze w latach 2006-2008 wynosił on 57 proc., a już w latach 2013-2015 40 proc. Nieco zwiększył się udział Holandii, odpowiednio z 19 proc. do 24 proc. Wzrosło również w polskim przywozie pomidorów znaczenie Niemiec - z 8 proc. do 13 proc.

Spożycie pomidorów

Spożycie pomidorów na rynku krajowym w gospodarstwach domowych w ostatnim dziesięcioleciu pozostawało relatywnie stabilne. Zdaniem GUS w latach 2006-2008 kształtowała się na poziomie 10,12 kg w przeliczeniu na osobę rocznie, a w latach 2012-2014 było to 9,88 kg/os. Trzeba pamiętać jednak, że te dane nie uwzględniają konsumpcji poza domem, np. w placówkach gastronomicznych.Tagi:
źródło: