| Autor: redakcja1

Ministerstwo odpowiada w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów warzyw szklarniowych!

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka w sprawie uruchomienia mechanizmów wsparcia dla producentów warzyw ciepłolubnych. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na skokowy wzrost kosztów produkcji w gospodarstwie, który w przypadku warzyw ciepłolubnych sięga blisko 80%.

Ministerstwo odpowiada w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów warzyw szklarniowych!
Według informacji uzyskanych od producentów warzyw spod osłon, ceny miału, który zazwyczaj służy do ogrzewania tuneli i szklarni wzrosły z poziomu ok. 400 zł/t w ubiegłym roku do 1.200 – 1.500 zł/t obecnie. Dodatkowo pojawił się problem z dostępnością tego opału. Dochodzą do tego problemy związane z dostępnością siły roboczej, a należy pamiętać, że produkcja owoców i warzyw jest bardzo pracochłonna. Wielkopolska Izba Rolnicza, analizując rynek rolny dostrzegła, iż gigantyczny wzrost kosztów produkcji nie przełoży się na ceny wyprodukowanych warzyw i owoców, co w konsekwencji doprowadzi do problemów finansowych wielu małych, jak i dużych gospodarstw.W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło uwagę na problem inflacji w polskiej i światowej gospodarce. Wybuch wojny zwiększył już i tak dużą presję na wzrost cen. Resort rolnictwa dodaje, że Rząd RP na bieżąco podejmuje działania, mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zmian czynników wpływających na koszty produkcji i ceny detaliczne żywności.

W ostatnich tygodniach do MRiRW docierały informacje, dotyczące problemów występujących na rynku miału węglowego czy węgla wykorzystywanego przez producentów warzyw szklarniowych. Resort rolnictwa zakomunikował, że krajowi producenci węgla, realizując dostawy węgla energetycznego w głównych segmentach rynku, posiadają ofertę dla sektora rolno-ogrodniczego. W związku z czym istnieje możliwość zawierania umów bezpośrednio z producentem na dostawę miałów, zgodnie ze zgłaszanymi za potrzebowaniami przez odbiorców finalnych.  Obecnie, w związku z sytuacją panującą na rynku węglowym producenci potwierdzają zwiększenie podaży węgla dla odbiorców sektora rolno-ogrodniczego na 2022r.

Odnosząc się do kwestii wzrostu cen energii, gazu i paliw resort rolnictwa dodał, że wprowadzona została tzw. Tarcza Antyinflacyjna 1.0. i Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Zdaniem Ministerstwa, Polska wprowadza w skali całej Europy jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją. W związku z utrzymującą się wysoką dynamiką cen, analizuje się przedłużenie obowiązywania Tarcz antyinflacyjnych.

Ministerstwo odnosząc się do postulatu uruchomienia mechanizmów wsparcia dla producentów warzyw szklarniowych wskazuje, że jednym z już istniejących działań systemowych na rynku produktów ogrodniczych jest wdrażanie instrumentu wsparcia organizacji producentów owoców i warzyw uregulowanego przepisami unijnymi. Od wielu lat resort rolnictwa zachęca producentów owoców i warzyw do zrzeszania się w organizacje producentów, które w tym sektorze pełnią główną rolę w stabilizacji sytuacji podażowo-popytowej, a pośrednio sytuacji dochodowej rolników. To jest ciągle niewykorzystane narzędzie w polskim rolnictwie.

Sytuacja na polskiej wsi staje się coraz trudniejsza. Ponownie ceny nawozów są bardzo wysokie. Do tego dochodzą znaczące podwyżki w przypadku gazu i energii. Jakby tego było mało obserwujemy także drastyczne wzrosty ceny węgla. Według szacunków ceny te są o 100% wyższe w porównaniu udo rok ubiegłego. Oprócz horrendalnie wysokich cen, pojawia się również problem z jego dostępnością, gdyż staje się on towarem deficytowym.

Kraje Unii Europejskiej w ostatnim czasie  zatwierdzone zostały kolejne sankcje na Rosje ze względu na inwazję na Ukrainę. Wśród nich jest właśnie zakaz importu węgla z Rosji, co może pogorszyć sytuację gospodarstw rolnych, gdyż wiele z nich korzysta z węgla. Do tej pory głównie dostępny był właśnie węgiel z Rosji, który był tańszy i bardziej kaloryczny, a już za 2 miesiące go zabraknie.

Cała gospodarka Unii Europejskiej niewątpliwie ucierpi na budowaniu niezależności energetycznej. Ten efekt będzie widoczny w tym i kolejnych latach. Natomiast w perspektywie długoterminowej wszystkim nam to się opłaci. Warto też zadbać o produkcję energii odnawialnej na terenach wiejskich. Biogazownie połączone ze szklarniami oraz fotowoltaiką czy innymi źródłami OZE pomogłyby rozwiązać problem rosnących kosztów energii.


Tagi:
źródło: