| Autor: redakcja1

Nowe odmiany ziemniaka w krajowym rejestrze COBORU

W trzeciej dekadzie stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017-2020.

Nowe odmiany ziemniaka w krajowym rejestrze COBORU
Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru trzech odmian ziemniaka.
 
Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:
 
- Gardena (d. ZAH 23515) - odmiana średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego, ze względu na dużą odporność na zarazę ziemniaka odmiana przeznaczona do uprawy w warunkach bez lub z ograniczoną ochroną chemiczną na tę chorobę;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Irmina (d. ZAH 23415) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
- Ismena (d. ZAH 23215) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego;
zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR


Tagi:
źródło: