| Autor: redakcja1

Nowe wielkości kontyngentów importowych dla czosnku

W dniu 21 kwietnia br. opublikowane zostały w rozporządzeniu nr 2016/617 pozwolenia na import na teren UE czosnku w czasie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku - podaje FAMMU/FAPA.

Nowe wielkości kontyngentów importowych dla czosnku

Poniżej zestawiono wielkości wydanych pozwoleń obowiązujące w okresie od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Wielkość wydanych pozwoleń na przywóz typu „A” dla importerów ustalono odpowiednio dla:
 
- Chin - dla importerów tradycyjnych 71,983729% z wielkości 8278 ton oraz dla importerów nowych 0,483082% z kontyngentu 3547 ton,
 
- pozostałych krajów trzecich - w omawianym okresie Komisja nie otrzymała żadnych wniosków o wydanie pozwolenia,

- Argentyna – w omawianym okresie nie złożono żadnego wniosku o pozwolenie.Tagi:
źródło: