| Autor: redakcja1

Produkcja warzyw gruntowych

Warunki pogodowe w prawie całym dotychczasowym okresie wegetacji w 2022 r. nie były korzystne dla uprawy większości gatunków warzyw.

Produkcja warzyw gruntowych
Niedostateczna ilość opadów deszczu na początku roku i pogłębiający się deficyt wody przyczyniły się do opóźnienia siewów, ale też wschodów roślin. Sytuacja uległa minimalnej poprawie na przełomie czerwca i lipca, wraz z pojawieniem się opadów deszczu. Opadom towarzyszyły jednak zbyt wysokie temperatury powietrza, które ograniczały aktywność biologiczną roślin, a w skrajnych przypadkach powodowały ich zasychanie.

Bardzo wysokie temperatury powietrza utrzymywały się na przeważającym obszarze Polski także w sierpniu. Były one szczególnie dotkliwe dla plantacji warzyw kapustnych, w tym kalafiorów i brokułów. Zarówno ilość, jak i intensywność opadów deszczu w sierpniu były zróżnicowane. W części regionów kraju dochodziło do zjawisk ekstremalnych (np. ulewne deszcze, gradobicia, podtopienia, silne wiatry), które prowadziły do strat w plonach.

Intensywne opady deszczu, które następowały po długim okresie suszy nie przyczyniały się do poprawy stosunków wodnych w glebie, co było widoczne zwłaszcza w przypadku upraw warzyw korzeniowych. Z uwagi na wysokie temperatury, na obszarach, na których opady deszczu były optymalne, nastąpiło przyspieszenie zbiorów warzyw. Warunki pogodowe w pierwszej połowie września były raczej sprzyjające dojrzewaniu odmian późnych.

Całkowitą produkcję warzyw gruntowych, tj. wczesnych i późnych w 2022 r. szacuje się aktualnie na ponad 3,9 mln t, a więc na poziomie wyższym o 0,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Ze względu na poprawę bilansu wodnego w glebie we wrześniu, która nastąpiła w wielu rejonach kraju, można spodziewać się nieznacznego wzrostu łącznej produkcji warzyw odmian późnych.

Tegoroczne zbiory kapusty szacuje się na 650 tys. t, a kalafiorów nieznacznie powyżej 136 tys. t. Produkcja cebuli została oceniona na poziomie 644 tys. t. Zbiory marchwi wyniosą prawdopodobnie 603 tys. t, buraków - 234 tys. t, pomidorów gruntowych - 166 tys. t, a ogórków na 143 tys. t.

Całkowitą produkcję pozostałych gatunków warzyw prognozuje się na niespełna 1,4 mln t. Największy udział w tej grupie mają dynie, kukurydza cukrowa, a także pietruszka i selery korzeniowe. Ostateczna wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych, a zwłaszcza ilości i intensywności opadów deszczu.


Tagi:
źródło: