| Autor: redakcja1

Spadek produkcji warzyw gruntowych

Sezon 2018 był dla uprawy warzyw gruntowych wyjątkowo trudny, ze względu na suszę, jaka była notowana już od wiosny.

Spadek produkcji warzyw gruntowych
Od czasu wstępnego szacunku do początku września warunki wegetacji warzyw gruntowych ulegały dalszemu pogorszeniu. W trzeciej dekadzie lipca i w sierpniu brak opadów deszczu oraz wysokie temperatury w wielu rejonach kraju pogłębiły stan suszy. Taka sytuacja ograniczała plonowanie uniemożliwiając osiągnięcie szacowanych wcześniej zbiorów. Lipcowa i sierpniowa susza wpłynie głównie na spadek plonów warzyw cebulowych oraz korzeniowych i kapustnych, a w mniejszym stopniu na wielkość zbiorów warzyw ciepłolubnych.
 
Aktualnie całkowitą produkcję warzyw gruntowych, tj. wczesnych i późnych prognozuje się na 4,2 mln t, tj. na poziomie nieco mniejszym niż przewidywany w pierwszym szacunku i o 9% od zeszłorocznego. Ostateczna wysokość zbiorów może ulec jeszcze minimalnym wahaniom w zależności od przebiegu warunków końcowego etapu wegetacji późnych odmian warzyw.
 
W porównaniu do roku ubiegłego szacowany jest spadek produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, wśród nich największa zniżka produkcji o 14% dotyczy cebuli, która najdotkliwiej odczuła skutki suszy. Jej zbiory ocenia się na poziomie 575 tys. t. W odniesieniu do roku 2017 prognozuje się ponad 10% obniżkę w produkcji warzyw korzeniowych, tj. marchwi i buraków ćwikłowych.
 
Zbiory marchwi zostały ocenione na 740 tys. t, z kolei buraków, podobnie jak we wstępnym szacunku, na ponad 300 tys. t. Zmniejszenie zbiorów zaobserwowano również dla kapusty i kalafiorów do odpowiednio 950 tys. t i 220 tys. t. Najmniejszy spadek plonowania notuje się dla warzyw ciepłolubnych, w szczególności pomidorów. Produkcję tych warzyw gruntowych prognozuje się na 250 tys. t, a ogórków 240 tys. t. Całkowite zbiory pozostałych gatunków warzyw gruntowych ocenia się na 900 tys. t, czyli na poziomie o 10% mniejszym od bardzo wysokiego zeszłorocznego.


Tagi:
źródło: