| Autor: redakcja1

Sytuacja na rynku cebuli

Z informacji podanych przez AMI wynika, że unijne zbiory cebuli w sezonie 2017/2018 wyniosły 6 mln t. W odniesieniu do sezonu poprzedniego, gdy odnotowano wysoką produkcję, zmniejszyły się o 1%. Wyraźnie pogorszyła się jednak jakość cebuli. Z uwagi na spodziewane większe niż zazwyczaj straty w przechowywaniu w obrocie handlowym może znaleźć się co najmniej o 5% mniej cebuli niż w sezonie minionym.

Sytuacja na rynku cebuli
Jak wynika z danych, zbiory cebuli w Polsce w sezonie 2017/2018 wyniosły 667 tys. t, a więc były o ponad 2% większe niż w sezonie 2016/2017. W porównaniu do przeciętnej z wcześniejszych 3 sezonów wzrosły o 14%. Jakość cebuli w Polsce, podobnie jak w UE, jest dość słaba. Jej dosychanie przebiegało raczej w bardzo niesprzyjających warunkach.
 
Ceny cebuli na krajowym rynku od początku tego sezonu są większe niż w sezonie poprzednim. Cena skupu cebuli przeznaczonej do bezpośredniego spożycia w styczniu br. wyniosła 0,68 zł/kg. W stosunku do tego samego okresu rok wcześniej wzrosła o 33% - 0,17 zł/kg. Za cebulę obieraną kierowaną do przetwórstwa w omawianym miesiącu płacono 0,89 zł/kg, a więc więcej o 46% - 0,28 zł/kg niż rok wcześniej.
 
W styczniu br. ceny skupu cebuli na eksport kształtowały się w granicy 0,52 zł/kg, co oznacza 41% zwyżkę w relacji rocznej. Dane Eurostatu wskazują, że w okresie wrzesień-listopad 2017 r. nastąpił ponad 1% spadek wolumenu wysyłki cebuli z Polski w porównaniu z tym samym okresem w sezonie poprzednim. W miesiącach tych wywieziono 28,6 tys. t tego warzywa. Najwięcej cebuli trafiło do Holandii - 8,8 tys. t, Wielkiej Brytanii - 7,3 tys. t oraz do Francji - 2,4 tys. t.
 
Biorąc pod uwagę problemy z jakością i przechowywaniem cebuli, kontyngent eksportu tego warzywa z Polski w całym sezonie 2017/2018 najprawdopodobniej zmaleje w odniesieniu do sezonu poprzedniego. IERiGŻ szacuje, że wyniesie on 130 tys. t względem niecałych 136 tys. w sezonie 2016/2017. Spadek wysyłki w skali roku będzie widoczny głownie w drugiej połowie sezonu. W strukturze eksportu warzyw z Polski w ujęciu wolumenowym cebula wciąż jednak będzie zajmować pierwsze miejsce.


Tagi:
źródło: