| Autor: redakcja1

Sytuacja na unijnym rynku pomidorów

Jak wynika z danych KE średnia cena pomidorów w połowie października 2018 r. wyniosła 97 EUR/100kg i była wyższa o 7% niż we wrześniu oraz o 4% od średniej pięcioletniej.

Sytuacja na unijnym rynku pomidorów
Spośród pięciu państw objętych analizą, które KE uważa że rynki reprezentatywne, największe ceny w omawianym okresie zaobserwowano we Francji, a więc 124 EUR/100 kg, ale o 8% niższe niż w wrześniu br., a najmniejsze we Włoszech - 88 EUR/100kg, tj. o 12% wyższe niż w wrześniu br. Według danych MRiRW, w Polsce cena pomidorów szklarniowych w skupie kształtowała się we wrześniu w granicy 2,98 zł/kg, a więc to wzrost o 70% i 32% w odniesieniu do średniej 5-letniej, w trakcie gdy średnia cena w skupie na wywóz wyniosła 3,10 zł/kg, a zatem to zwyżka o 148% i 12,3% w porównaniu do średniej 5-letniej z września, a w handlu hurtowym 3,87 zł/kg o 98,5% i 43,9% w porównaniu do średniej 5-letniej. Wzrosty cen były wynikiem obniżonej podaży spowodowanej niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i przyspieszeniem oraz skróceniem okresu wegetacji roślin.
 
Według szacunków KE produkcja pomidorów w UE w 2018 r. wyniesie prawie 18 mln t i będzie minimalnie niższa od ubiegłorocznej. Przy czym produkcja pomidorów gruntowych, z uwagi na suszę zmaleje 17% do 9,23 mln t. Spożycie pomidorów w UE jest oceniane przez KE na 34,2 kg na osobę, z czego 58% jest konsumowane w postaci przetworzonej, a 15 kg/os. w postaci świeżej. W Polsce GUS zbiory pomidorów gruntowych przewiduje się na 250 tys. t, a więc o 1,8% mniej od zeszłorocznych, a pomidorów spod osłon 671 tys. t, tj. o 4,27% więcej, podczas gdy spożycie krajowe pomidorów świeżych wynosi 9,8 kg/os.
 
W sezonie 2017/2018 r. z UE wyeksportowano 116,8 tys. t świeżych pomidorów za 181,3 mln EUR, przy średniej cenie 1,55 EUR/kg. Największym odbiorcą unijnych świeżych pomidorów była w tym okresie Białoruś, kupując 36,8 tys. t pomidorów z Unii, a zatem 31% całego wywożonego wolumenu za równowartość 21,6 mln EUR po cenie 0,59 EUR/kg. Drugim importerem była Szwajcaria, która sprowadziła 22% wolumenu - 26 tys. t za 51 mln EUR i ceną na poziomie 2 EUR/kg. Natomiast 20% kontyngentu eksportu w sezonie 2017/2018 trafiło do Norwegii - 22 tys. t za 43 mln EUR, przy cenie 1,9 EUR/kg.


Tagi:
źródło: