| Autor: redakcja1

Trudny sezon dla warzyw gruntowych

Bieżący sezon wegetacyjny, podobnie jak sezon poprzedni, był dla uprawy warzyw gruntowych bardzo trudny.

Trudny sezon dla warzyw gruntowych
Deficyt wody w glebie po zimie nie sprzyjał początkowej fazie wegetacji, a ekstremalnie wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów, utrudniały jej dalszy przebieg. Taka sytuacja przyczyniła się do zahamowania przyrostu masy biologicznej warzyw większości gatunków, zwłaszcza odmian wczesnych.
 
We wrześniu warunki wegetacji warzyw gruntowych uległy niewielkiej poprawie. Opady deszczu i zmniejszenie się temperatury powietrza sprzyjająco wpłynęły na plonowanie odmian późniejszych. Zanotowana poprawa warunków pozwoliła ocenić zbiory warzyw gruntowych na nieco większym poziomie od wcześniej szacowanego. Przewiduje się jednak obniżenie plonowania i produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w porównaniu z rokiem 2018 i zdecydowany spadek w stosunku do średniej z poprzednich lat.
 
Na obecnym etapie produkcję warzyw gruntowych, zarówno wczesnych jak i późnych ocenia się na blisko 3,8 mln ton, a więc o 8% mniej w porównaniu do słabych zbiorów roku ubiegłego. Tegoroczne zbiory kapusty szacuje się na 0,8 mln ton, a kalafiorów na 200 tys. ton. Produkcję cebuli przewiduje się na 525 tys. ton. Zbiory marchwi zostały ocenione na 670 tys. ton, a produkcję buraków prognozuje się na 270 tys. ton. Zbiory ogórków ocenia się na blisko 225 tys. ton, a pomidorów – na 235 tys. ton. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na 840 tys. ton.


Tagi:
źródło: