| Autor: redakcja1

Uprawom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tylko w trzech województwach nie stwierdzono występowania stonki ziemniaczanej. W pozostałych regionach Polski szkodnik ten zagraża uprawom. Według PIORiN, decyzję o sposobie walki ze stonką ziemniaczaną oraz terminie jej zwalczania należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Uprawom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana
Stonka ziemniaczana
 
Liczne wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną, gdy temperatura gleby przekroczy 15 st.C. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12 st.C może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Liczne wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Jeżeli zatem na uprawach ziemniaka znajduje się 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, 10 złóż jaj na 10 roślin, a także 15 larw na jednej roślinie to należy dokonać zabiegu zwalczającego za pomocą insektycydów. Zazwyczaj jest to termin rozwoju larw, które w większości na plantacji osiągnęło stadium L2-L3. W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego występowania chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów ochronnych.

Jednakże zalecane jest przeprowadzenie oprysków dopiero wtedy gdy metody biologiczne, agrotechniczne i hodowlane zawiodą.

Pierwsze plantacje zaatakowane przez tego szkodnika w tym roku znajdują się w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, a także w podkarpackim.


Tagi:
źródło: