szkodniki i strony powiązane

 • 2020-01-16

  Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy - wycofany przez UE

  Rośliny oleiste

  UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu.

 • 2019-12-12

  Decyzje Rady Ministrów

  Przepisy i regulacje

  10 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tj.: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami; projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2019-12-11

  Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-02-14

  Wniosek o utrzymanie derogacji w stosowaniu zapraw neonikotynoidowych

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie utrzymania derogacji w zakresie stosowania zapraw neonikotynoidowych, co ma bardzo duże znaczenie przy realizacji Programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

 • 2019-02-05

  Rozkruszki i ich życie

  Rośliny oleiste

  Rozkruszki występują na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyje człowiek i gdzie gromadzi zapasy żywności, pasze i płody rolne, ale są najpospolitszymi szkodnikami w krajach o klimacie umiarkowanym i wilgotnym.

 • 2018-09-15

  Będzie ochrona przed szarkiem komośnikiem

  Przepisy i regulacje

  W związku z problemem zapewnienia ochrony buraka cukrowego przed szkodnikiem szarkiem komośnikiem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zwróciło się do właścicieli zezwoleń dla środków ochrony roślin, które potencjalnie mogą być używane do zwalczania tego szkodnika z prośbą o przekazanie informacji w zakresie możliwości ewentualnego rozszerzenia lub...

 • 2018-05-28

  Bakteria na ratunek lasom

  Leśnictwo

  Olsztyńscy leśnicy muszą ratować 10 tys. hektarów sosen. Igły tych drzew pożera żarłoczny szkodnik – gąsienica motyla brudnicy mniszki.

 • 2018-04-05

  Wiosenne zmartwienia leśnika

  Leśnictwo

  W lasach są prowadzone dodatkowe kontrole występowania plagi owadów szkodliwych dla drzew. Takie audyty drzewostanów są prowadzone m.in. w zielonogórskich lasach oraz na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn (RDLP Poznań).

 • 2018-01-18

  Ceny jabłek w górę

  Sad i owoce

  Już teraz niektóre odmiany jabłek takie jak Szara Renta/Boskop, Cortland czy Lobo sprzedawane są, w ofercie hurtowej, w cenie mandarynek czyli od 3,5 do 4,5 zł za kilogram.

 • 2017-12-11

  Słów kilka o integrowanej ochronie roślin

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Stosowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin obowiązuje w Polsce i innych krajach UE od 1 stycznia 2014 roku i dotyczy wszystkich profesjonalnych użytkowników stosujących środki ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin ma na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt w wyniku prowadzenia produkcji roślinnej.

 • 2017-10-25

  O SYTUACJI FITOSANITARNEJ W UPRAWIE OZIMIN – DORADCY PROCAM

  Z życia firm

  O tym, co możemy znaleźć na swoich plantacjach i jak zwalczać uporczywe choroby poszczególnych plonów, podpowiedzą doradcy firmy PROCAM.

 • 2017-08-14

  Żarłoczna mniszka prosto z lasu

  Leśnictwo

  Przełom lipca i sierpnia to czas kontrolowania liczebności brudnicy mniszki. Jednego z najgroźniejszych owadzich szkodników pierwotnych drzew iglastych.

 • 2017-06-23

  Stanowisko MRiRW w sprawie zapraw neonikotynoidowych

  Nasiennictwo

  Dalece odmienne stanowiska organizacji rolniczych oraz pszczelarskich i ekologicznych dotyczące z jednej strony pojawiających się problemów w ochronie roślin związanych z ograniczeniem wykorzystania tych substancji, a z drugiej strony wskazujące na zagrożenia wynikające z ich użycia, są prezentowane w wielu krajach UE.

 • 2017-06-22

  Burakom cukrowym zagraża śmietka ćwiklanka

  Buraki cukrowe

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce ze śmietką ćwklanką oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.

 • 2017-06-21

  Owocówka jabłkóweczka zagraża sadom jabłoni

  Sad i owoce

  Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzję o walce z owocówką jabłkóweczką oraz dobór właściwej metody należy podjąć po ówczesnej obserwacji pojawienia się szkodnika.