szkodniki i strony powiązane

 • 2020-07-08

  Jak odbudować rośliny po nawałnicach?

  Produkcja roślinna

  Duża liczba nawałnic, która w ostatnich kilkunastu dniach często nawiedzała Polskę, nie tylko spowodowała wiele utrudnień na drogach, ale również zniszczyła wiele domów, a także upraw. Branża rolnicza poniosła ogromne straty i to w momencie wzrostu roślin. W jaki sposób można je odbudować przy takich warunkach atmosferycznych? Dużym zainteresowaniem cieszy się...

 • 2020-07-02

  Chwościk atakuje buraki cukrowe

  Buraki cukrowe

  Występujące ostatnio w większości rejonów intensywne opady deszczu oraz stosunkowo ciepłe dni i noce przekładają się na bardzo wysoką wilgotność panującą między zwartymi już rzędami buraków. Są to idealne warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Pierwsze zaatakowane przez chwościka plantacje zaobserwowano na południowym wschodzie kraju, gdzie choroba ta...

 • 2020-06-23

  Jak się pozbyć mszyc?

  Produkcja roślinna

  Mszyce to niewielkie roślinożerne pluskwiaki, atakujące rośliny w ogrodach i na balkonach. Pomimo niepozornych rozmiarów są bardzo groźnymi szkodnikami, uszkadzają rośliny oraz przenoszą rozmaite choroby. Atakują całymi koloniami – najpierw na wierzchołkach roślin, a później na innych ich częściach. W zawrotnym tempie wysysają soki, szczególnie z młodych liści i paków....

 • 2020-06-07

  Śmietka i mszyca uszkadza liście buraków

  Buraki cukrowe

  Na lustrowanych plantacjach obserwowane są ślady żerowania mszycy trzmielinowo-burakowej i śmietki ćwiklanki.

 • 2020-05-19

  Szkodniki na plantacjach buraka cukrowego

  Buraki cukrowe

  Po trudnym okresie wschodów (susza, lokalne przymrozki) na plantacjach w wielu rejonach obserwuje się uszkodzenia siewek buraka na skutek żerowania szkodników.

 • 2020-01-16

  Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy - wycofany przez UE

  Rośliny oleiste

  UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu.

 • 2019-12-12

  Decyzje Rady Ministrów

  Przepisy i regulacje

  10 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tj.: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami; projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2019-12-11

  Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

  Przepisy i regulacje

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2019-02-14

  Wniosek o utrzymanie derogacji w stosowaniu zapraw neonikotynoidowych

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie utrzymania derogacji w zakresie stosowania zapraw neonikotynoidowych, co ma bardzo duże znaczenie przy realizacji Programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

 • 2019-02-05

  Rozkruszki i ich życie

  Rośliny oleiste

  Rozkruszki występują na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyje człowiek i gdzie gromadzi zapasy żywności, pasze i płody rolne, ale są najpospolitszymi szkodnikami w krajach o klimacie umiarkowanym i wilgotnym.

 • 2018-09-15

  Będzie ochrona przed szarkiem komośnikiem

  Przepisy i regulacje

  W związku z problemem zapewnienia ochrony buraka cukrowego przed szkodnikiem szarkiem komośnikiem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zwróciło się do właścicieli zezwoleń dla środków ochrony roślin, które potencjalnie mogą być używane do zwalczania tego szkodnika z prośbą o przekazanie informacji w zakresie możliwości ewentualnego rozszerzenia lub...

 • 2018-05-28

  Bakteria na ratunek lasom

  Leśnictwo

  Olsztyńscy leśnicy muszą ratować 10 tys. hektarów sosen. Igły tych drzew pożera żarłoczny szkodnik – gąsienica motyla brudnicy mniszki.

 • 2018-04-05

  Wiosenne zmartwienia leśnika

  Leśnictwo

  W lasach są prowadzone dodatkowe kontrole występowania plagi owadów szkodliwych dla drzew. Takie audyty drzewostanów są prowadzone m.in. w zielonogórskich lasach oraz na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn (RDLP Poznań).

 • 2018-01-18

  Ceny jabłek w górę

  Sad i owoce

  Już teraz niektóre odmiany jabłek takie jak Szara Renta/Boskop, Cortland czy Lobo sprzedawane są, w ofercie hurtowej, w cenie mandarynek czyli od 3,5 do 4,5 zł za kilogram.

 • 2017-12-11

  Słów kilka o integrowanej ochronie roślin

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Stosowanie zasad Integrowanej Ochrony Roślin obowiązuje w Polsce i innych krajach UE od 1 stycznia 2014 roku i dotyczy wszystkich profesjonalnych użytkowników stosujących środki ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin ma na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt w wyniku prowadzenia produkcji roślinnej.