| Autor: redakcja1

Warunki wegetacji warzyw gruntowych

Według GUS, warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych, podobnie jak w poprzednim sezonie, były bardzo trudne, głównie ze względu na długotrwałą suszę, jaką obserwowano już od wiosny.

Warunki wegetacji warzyw gruntowych
Deficyt wody w glebie po zimie, spotęgowany brakiem opadów i ekstremalnymi temperaturami wiosną i latem, ograniczył mocno plonowanie większości gatunków warzyw, zwłaszcza odmian wczesnych. Tylko na plantacjach nawadnianych plony były zadowalające.
 
Od września warunki wegetacji zaczęły się poprawiać, sprzyjając plonowaniu warzyw odmian późniejszych. Pozwoliło to na ocenę nieco wyższych zbiorów, niż szacowane w poprzedniej prognozie. Przebieg warunków wegetacji we wrześniu i w październiku sprzyjał zwłaszcza lepszemu plonowaniu późnych odmian kapusty, kalafiorów i brokułów.
 
Całkowitą produkcję warzyw gruntowych, zarówno odmian wczesnych jak i późnych, oszacowano w 2019 r. na ponad 3,8 mln t, a więc w granicy o 6% mniejszej od ubiegłorocznej. W odniesieniu do roku 2018 zanotowano obniżenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, szczególnie korzeniowych.
 
Zbiory kapusty oszacowane zostały na ponad 0,8 mln t, a kalafiorów na ok. 210 tys. t. Produkcję cebuli oceniono na 535 tys. t, a marchwi na 680 tys. t, natomiast produkcję buraków oszacowano na 270 tys. ton. Zbiory ogórków oceniono na 225 tys. t, a pomidorów – na 240 tys. ton. Całkowita produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 855 tys. ton.Tagi:
źródło: