| Autor: redakcja6

Wysokie zbiory cebuli w Polsce i innych krajach UE

W sezonie 2014/2015 produkcja cebuli w Unii Europejskiej może być bardzo wysoka. Eksperci Banku BGŻ przewidują, że w Hiszpanii, Holandii oraz Polsce, czyli państwach odpowiadających łącznie za 50% zbiorów tego warzywa w Unii produkcja wzrośnie najprawdopodobniej o 15% w relacji rocznej.

Wysokie zbiory cebuli w Polsce i innych krajach UE
Zbiory cebuli i jej ceny w Hiszpanii
 
Zdaniem specjalistów, zbiory cebuli w Hiszpanii zwiększą się w sezonie 2014/2015 o 30% w ujęciu rocznym. Wzrośnie także o 20% powierzchnia upraw. Ponadto spodziewane są rekordowo wysokie plony tego warzywa. W ubiegłym roku produkcja cebuli w Hiszpanii wyniosła około 1,2 mln ton. Tegoroczny znaczący wzrost zbiorów w Hiszpanii doprowadził do powstania nadpodaży na tamtejszym rynku, co spowodowało znaczny spadek cen. W związku z tym pod koniec lipca bieżącego roku ceny tego warzywa kształtowały się na poziomie 3 eurocentów. Tak niski poziom cen przełożył się w wielu przypadkach na zaniechanie produkcji przez gospodarzy. Ponadto, wzrost zbiorów w większości państw unijnych i zablokowanie rynku rosyjskiego ograniczyły możliwości eksportowe producentom hiszpańskim. Warto nadmienić, iż eksport z Hiszpanii stanowi blisko 50% jej produkcji.
 
Zbiory cebuli w Holandii
 
Jak podaje Bank BGŻ, znacznie większe w stosunku do roku poprzedniego mogą być również zbiory cebuli w Holandii – także znaczącego eksportera tego warzywa. Z szacunków Holenderskiego Urzędu Statystycznego wynika, że wytwórstwo może wynieść nieco ponad 1,3 mln ton i być o 9% wyższe w stosunku do produkcji ubiegłorocznej (1,2 mln t). Wzrost produkcji wynika zarówno ze zwiększenia powierzchni upraw (+2%) oraz wzrostu plonów tego warzywa (+7%).

Zbiory cebuli w Polsce

Według GUS, polska produkcja cebuli ukształtuje się w analizowanym okresie najprawdopodobniej na poziomie 587 tys. ton, czyli o 6,5% wyższym w relacji rocznej. Zarówno w Holandii jak i Polsce ceny również istotnie się obniżyły tuż po zbiorach, a ich poziom utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. W Holandii ceny oferowane producentom w listopadzie bieżącego roku były średnio o 35% niższe w relacji rocznej. Natomiast w Polsce, według danych Ministerstwa Rolnictwa, ceny cebuli w skupie do konsumpcji bezpośredniej zmniejszyły si˛e o 57% w stosunku do listopada ubiegłego roku. W skupie do przetwórstwa spadek cen wyniósł blisko 30%.


Tagi:
źródło: