| Autor: redakcja1

Zbiory warzyw gruntowych

Całkowitą produkcja warzyw gruntowych, zarówno wczesnych jak i późnych ocenia się na 3,9 mln t, tj. na poziomie niższym o 2% w odniesieniu do roku ubiegłego.

Zbiory warzyw gruntowych
Kluczowy wpływ na ostateczną wysokość zbiorów warzyw, szczególnie odmian późnych będą miały warunki dalszej wegetacji, w drugiej połowie września i w październiku. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pogodową przewiduje się nieznaczne pogłębienie spadku produkcji większości podstawowych gatunków warzyw gruntowych w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ponad 0,7 mln t, a kalafiorów na 142 tys. t. Produkcja cebuli została oszacowana na 628 tys. t. Zbiory marchwi nie powinny przekroczyć 638 tys. t, a buraków 239 tys. t. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 157 tys. t, a ogórków – na 120 tys. ton. Całkowitą produkcję pozostałych gatunków warzyw prognozuje się na 1,2 mln ton. Największy udział w tej grupie mają dynie, a także pietruszka i selery korzeniowe. Ostateczna wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych oraz nasilenia chorób grzybowych i żerowania szkodników.


Tagi:
źródło: