| Autor: redakcja1

Zbiory warzyw gruntowych

Przebieg warunków pogodowych w trakcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. nie sprzyjał uprawie większości gatunków warzyw gruntowych.

Zbiory warzyw gruntowych
Największy problem stanowił brak dostatecznej ilości opadów. Z powodu niskiej wilgotności gleby w wielu rejonach kraju opóźnieniu uległy siewy warzyw, a wschody roślin były nierównomierne. Problem ten w mniejszym stopniu odnosił się do warzyw uprawianych z rozsady. Obfite opady deszczu, które wystąpiły na przełomie maja i czerwca uzupełniły niedobory wody w glebie korzystnie wpływając na kondycję roślin. Występujące w tym samym okresie wysokie temperatury powietrza były niesprzyjające szczególnie dla upraw warzyw kapustnych.

Ograniczone opady deszczu w sierpniu, przy jednocześnie występujących wysokich temperaturach powietrza, niekorzystnie wpłynęły na wegetację roślin, w tym głównie tworzenie plonu handlowego. Temperatury powietrza we wrześniu zmniejszyły się, jednocześnie wzrosła liczba i intensywność opadów deszczu. Sprzyjało to przyrostowi masy późnych odmian warzyw, a ich zbiory w październiku prowadzone były w prawie optymalnych warunkach pogodowych. Całkowitą produkcję warzyw gruntowych w 2022 r. oszacowano na 3,9 mln t, tj. na poziomie wyższym o ok. 3% od produkcji roku ubiegłego.

Wzrost zbiorów zaobserwowano w przypadku gatunków ciepłolubnych jak ogórków i pomidorów oraz cebuli. W 2022 r. zbiory ogórków oceniono na ok. 140 tys. t, a więc na poziomie wyższym o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Produkcja pomidorów była wyższa o ok. 3% i wyniosła 166 tys. t, a zbiory cebuli zwiększyły się o 4% do 643 tys. ton.

Z powodu suszy glebowej w trakcie okresu wegetacyjnego zmalały zbiory warzyw korzeniowych i kapustnych. Produkcję marchwi w 2022 r. oceniono na 590 tys. t, a więc mniej o ok. 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zbiory kapusty obniżyły się o ponad 5% i wyniosły 650 tys. t, produkcja buraków ćwikłowych zmniejszyła się o 3% do 233 tys. t, natomiast zbiory kalafiorów były mniejsze o 2% i wyniosły 135 tys. t. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na ponad 1,3 mln t, tj. na poziomie wyższym o 3% niż w roku poprzednim. Największy wpływ na wzrost produkcji warzyw z tej grupy miały zbiory dyni, kabaczków, cukinii i kukurydzy.


Tagi:
źródło: