Rynek zbóż w kraju i na świecie (6.03.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 28 lutego do 6 marca 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (6.03.2016)
W pierwszym tygodniu marca 2016 r. ceny monitorowanych zbóż konsumpcyjnych uległy niewielkiemu obniżeniu, a zbóż paszowych były  zbliżone  do  notowanych w  poprzednim  tygodniu.

Ceny pszenicy

W dniach 29.02–6.03.2016 r. w zakładach prowadzących zakup zbóż monitorowanych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 654 zł/t, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 11% tańsze niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Ceny żyta

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego w porównaniu z poprzednim tygodniem obniżyła się o 0,4%, do 527 zł/t. Cena ta była o 1,5% niższa niż przed miesiącem, ale o 2% wyższa niż rok wcześniej.
Ceny jęczmienia
Przeciętna  krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 603 zł/t wobec 602 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była o 2% niższa niż przed miesiącem i o 1% niższa niż przed rokiem.

Ceny kukurydzy

Kukurydzę, tak jak tydzień wcześniej, skupowano po 677 zł/t. Cena ta była o 3% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 14% wyższa do ceny uzyskiwanej przed rokiem.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: