jęczmień i strony powiązane

 • 2022-11-08

  Rynek zbóż w Polsce (30.10.2022)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-11-07

  Zbiory kukurydzy w UE-27 będą najniższe od 15 lat

  Zboża

  Komisja Europejska w swojej prognozie z końcówki października ponownie obniżyła swoje oczekiwania co do tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej.

 • 2022-10-24

  Zbiory zbóż w Polsce

  Zboża

  W Polsce w 2022 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami, ale bez kukurydzy, prosa i gryki, mogą ukształtować się na poziomie 27,1 mln ton wobec 27 mln ton w 2021 r., a więc wyższym o 0,4%.

 • 2022-10-20

  Rynek zbóż w Polsce (9.10.2022)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-10-15

  Warunki agrometeorologiczne

  Produkcja roślinna

  W lipcu, w całym kraju trwało dojrzewanie rzepaku i rzepiku oraz zbóż ozimych i jarych, a notowane opady deszczu poprawiły stan uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby.

 • 2022-10-11

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (2.10.2022)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 25 września do 2 października bieżącego roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia były stabilne. Jedynie kukurydza nieznacznie zmalała.

 • 2022-10-10

  Ceny zbóż w krajowym skupie (2.10.2022)

  Zboża

  W krajowym skupie w dniach od 26 września do 2 października bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia odnotowały wzrost.

 • 2022-10-10

  Rynek zbóż w Polsce (2.10.2022)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-10-09

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (25.09.2022)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 19 do 25 września bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-10-08

  Ceny zbóż w kraju (2.10.2022)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 25września do 2 października bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-10-07

  Rynek zbóż w Polsce (25.09.2022)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-09-19

  Ceny zbóż w krajowym skupie (11.09.2022)

  Zboża

  W krajowym skupie w dniach od 5 do 11 września bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia były zróżnicowane.

 • 2022-09-19

  Rynek zbóż w Polsce (11.09.2022)

  Zboża

  Na rynku krajowym zmiany cen monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2022-09-17

  Ceny zbóż w kraju (11.09.2022)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 4 do 11 września bieżącego, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2022-09-10

  Według FAO produkcja, zużycie i zapasy zbóż spadną w nowym sezonie

  Zboża

  Utrzymujące się warunki suszy w krajach półkuli północnej spowodowały znaczne ograniczenie najnowszych prognoz FAO dotyczących produkcji zbóż w sezonie 2022/23. Ustalona na poziomie 2 774 mln ton, światowa produkcja zbóż została obniżona o 17,2 mln ton w stosunku do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu i przewiduje spadek o 1,4 procent (38,9 mln ton) rok do roku.