żyto i strony powiązane

 • 2020-09-28

  Rynek zbóż w kraju (13.09.2020)

  Zboża

  W drugim tygodniu września 2020 r. zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen zakupu zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-09-22

  Krajowe ceny skupu zbóż według GUS

  Zboża

  W sierpniu br., zwiększone dostawy zbóż do skupu z tegorocznych zbiorów przyczyniły się do sezonowej zniżki cen pszenicy, jęczmienia i żyta.

 • 2020-09-24

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (13.09.2020)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 7 do 13 września 2020 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały spadek. Jedynie ceny żyta konsumpcyjnego pozostały niezmienne, a ceny pszenicy konsumpcyjnej wzrosły.

 • 2020-09-25

  Ceny zbóż (13.09.2020)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 6 do 13 września br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-09-21

  Rynek zbóż w kraju (06.09.2020)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-09-17

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (06.09.2020)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 31 sierpnia do 6 września 2020 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały zróżnicowaną relację. Jedynie ceny żyta konsumpcyjnego pozostały niezmienne.

 • 2020-09-12

  Ceny zbóż w kraju (30.09.2020)

  Zboża

  W dniach od 24 do 30 sierpnia 2020 roku cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały tendencję wzrostową. Jedynie cena jęczmienia paszowego zmalała.

 • 2020-09-16

  Ceny zbóż (06.09.2020)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 30 sierpnia do 6 września br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2020-09-14

  Nowe szczyty notowań kukurydzy i soi

  Zboża

  Piątek zamknął się silnymi wzrostami notowań kukurydzy i kompleksu sojowego w Chicago, jednocześnie taniała pszenica. Analogicznie tydzień zamknęły unijne kontrakty.

 • 2020-09-09

  Rynek zbóż w kraju (30.08.2020)

  Zboża

  Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r. zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-09-07

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (30.08.2020)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 24 do 30 sierpnia 2020 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały tendencję wzrostową. Jedynie ceny żyta konsumpcyjnego spadły.

 • 2020-09-05

  Rynek zbóż w kraju (23.08.2020)

  Zboża

  Podaż ziarna z nowych zbiorów przyczyniła się do sezonowej obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2020-09-04

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (23.08.2020)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 17 do 23 sierpnia 2020 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały tendencję spadkową.

 • 2020-09-05

  Komisja Europejska tnie swoje prognozy zbiorów zbóż

  Produkcja roślinna

  W swojej ostatniej prognozie (z 27-sierpnia 2020) KE obniżyła, o 5,8 mln ton (w porównaniu z prognozą sprzed miesiąca) oczekiwane zbiory wszystkich zbóż w UE-27, do 279,02 mln ton. Oznacza to wynik o 6,0% poniżej 2019 roku i 1,8% poniżej średniej pięcioletniej.