żyto i strony powiązane

 • 2019-01-17

  Rynek zbóż w kraju (06.01.2019)

  Zboża

  Na rynku krajowym na początku 2019 r. wzrosły ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-01-17

  Eksport zbóż i ich przetworów

  Zboża

  Jak wynika z danych zaprezentowanych przez ekspertów KOWR, w okresie lipiec–listopad 2018 r. z kraju wysłano 2,3 mln ton ziarna zbóż, czyli o 19% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

 • 2019-01-16

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (06.01.2019)

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 31 grudnia 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia spadła. Jedynie cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła.

 • 2019-01-15

  Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2019-01-11

  Rynek zbóż w kraju (30.12.2018)

  Zboża

  Na rynku krajowym w drugiej połowie grudnia 2018 r. zwiększyła się cena kukurydzy, a nieznacznemu spadkowi uległy ceny żyta konsumpcyjnego i jęczmienia paszowego. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej była podobna do notowanej w drugim tygodniu grudnia i w końcu listopada 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-01-08

  W końcówce roku ceny zbóż w kraju ustabilizowały się na bardzo wysokich poziomach

  Zboża

  Najnowszy raport MRiRW, obejmujący okres 16-30.12.2018, pokazał wprawdzie wzrost cen średnich krajowych siedmiu (z jedenastu) monitorowanych zbóż, ale tylko żyto paszowe poprawiło swoje wieloletnie maksimum (+1 zł/t, do 726 zł/t). W trzech przypadkach cena średnia najczęściej lekko spadała, a w jednym pozostała na niezmienionym poziomie.

 • 2019-01-04

  Spadek globalnych cen zbóż

  Zboża

  W listopadzie 2018 r. na globalnych rynkach zarysował się zniżkowy trend cen.

 • 2019-01-04

  Przebieg zbiorów zbóż

  Zboża

  Zbiór zbóż, przy korzystnej pogodzie, prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia minionego roku. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Opady deszczu, miejscami ulewne, występujące przed zbiorami miały niekorzystny wpływ na jakość ziarna.

 • 2019-01-02

  Czy będą dopłaty do nasion kukurydzy i rzepaku?

  Dotacje i dopłaty

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.

 • 2019-01-01

  Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2018 roku

  Zboża

  Ciepła i słoneczna pogoda we wrześniu bieżącego roku stwarzała korzystne warunki dla przeprowadzania zbioru upraw, ale niesprzyjająco wpłynęła na stan uwilgotnienia gleby. Niedobór opadów deszczu, a także nierównomierny ich rozkład zarówno w układzie regionalnym, jak i czasowym, powodowały w wielu rejonach kraju utrudnienia w wykonywaniu prac polowych, w tym głównie orek...

 • 2018-12-31

  Rynek zbóż w kraju (16.12.2018)

  Zboża

  Słabsze niż przed rokiem zbiory zbóż w Polsce i na świecie powodują, że ceny ziarna utrzymują się na poziomie większym niż w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2018-12-27

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (16.12.2018)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 10 do 16 grudnia 2018 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosła. Jedynie cena pszenicy paszowej zmalała.

 • 2018-12-20

  Rynek zbóż w kraju (09.12.2018)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.