żyto i strony powiązane

 • 2019-11-07

  Rynek zbóż w kraju (27.10.2019)

  Zboża

  W październiku 2019 r. na rynku krajowym zmiany cen pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego były nieznaczne. Duże wahania cen odnotowano w przypadku żyta konsumpcyjnego, natomiast zmalała cena kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-11-08

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (27.10.2019)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 21 do 27 października 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia spadło. Jedynie cena pszenicy paszowej pozostała niezmienna.

 • 2019-11-05

  Handel polskim zbożem

  Zboża

  W lipcu 2019 r. z Polski wyeksportowano 280 tys. t ziarna zbóż względem 217 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 111 tys. t pszenicy wobec 128 tys. t w czerwcu 2019 r., 53 tys. t jęczmienia w odniesieniu do 6 tys. t, 52 tys. t kukurydzy w porównaniu do 63 tys. t i mniejsze ilości pozostałych zbóż.

 • 2019-11-05

  Wzrost krajowych zbiorów zbóż

  Zboża

  W 2019 r. krajowe zbiory zbóż podstawowych są oceniane na 25 mln t, a więc o 10% więcej niż w klęskowym 2018 r.

 • 2019-10-30

  Rynek zbóż w kraju (20.10.2019)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-11-02

  Krajowe ceny skupu zbóż

  Zboża

  Wzrost podaży ziarna z tegorocznych zbiorów spowodował obniżkę cen skupu większości zbóż podstawowych.

 • 2019-10-29

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (20.10.2019)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 14 do 20 października 2019 roku większość cen zbóż względem poprzedniego tygodnia spadło. Jedynie cena kukurydzy wzrosła.

 • 2019-10-24

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (13.10.2019)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 7 do 13 października 2019 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosły.

 • 2019-10-23

  Obowiązek uzyskania opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1 q żyta

  Wielkopolska Izba Rolnicza

  Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,...

 • 2019-10-20

  Rynek zbóż w kraju (06.10.2019)

  Zboża

  W pierwszym tygodniu października 2019 r. zmniejszyły się ceny żyta konsumpcyjnego, a ceny pszenicy konsumpcyjnej oraz jęczmienia paszowego minimalnie wzrosły. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-10-18

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (6.10.2019)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 30 września do 6 października 2019 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wzrosły. Jedynie cena kukurydzy zmalała, a cena żyta konsumpcyjnego pozostała niezmienna.

 • 2019-10-11

  Rynek zbóż w kraju (29.09.2019)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-10-11

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (29.09.2019)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 23 do 29 września 2019 roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia zmalały. Jedynie cena jęczmienia paszowego wzrosła.

 • 2019-10-04

  Rynek zbóż w kraju (22.09.2019)

  Zboża

  Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2019-10-03

  Wzrost zbiorów zbóż

  Zboża

  Wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w drugiej i trzeciej dekadzie czerwca, znacznie przekraczające normy wieloletnie, przy jednocześnie bardzo niskich w tym czasie opadach atmosferycznych doprowadziły na przeważającym obszarze kraju do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybszego dojrzewania zbóż, co ograniczyło ich potencjał produkcyjny.