żyto i strony powiązane

 • 2021-08-02

  Rynek zbóż w kraju (18.07.2021)

  Zboża

  Na rynku krajowym podaż ziarna z nowych zbiorów przyczyniła się do obniżki cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2021-08-02

  Ceny skupu zbóż według GUS

  Zboża

  Do końca sezonu 2020/2021 na rynku krajowym utrzymany został zwyżkowy trend cen skupu zbóż.

 • 2021-07-30

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (18.07.2021)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 12 do 18 lipca bieżącego roku ceny zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały spadek cen.

 • 2021-07-29

  Rosną prognozy zbiorów zbóż w UE

  Zboża

  W lipcowej prognozie eksperci Strategie Grains podnieśli swoje szacunki produkcji głównych zbóż w UE w sezonie 2021/22.

 • 2021-07-21

  Rynek zbóż w kraju (11.07.2021)

  Zboża

  Na rynku krajowym rozpoczynające się żniwa przyczyniły się do malejących cen zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2021-07-21

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (11.07.2021)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 27 czerwca do 4 lipca bieżącego roku ceny większości zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały stabilizację cen.

 • 2021-07-16

  Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych

  Zboża

  Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na zboża ze strony importerów w sezonie 2020/2021, przy większych niż w poprzednim sezonie krajowych zasobach, pomimo dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony państw WNP, skutkowało wzrostem krajowego eksportu.

 • 2021-07-20

  Ceny zbóż na giełdach towarowych (04.07.2021)

  Zboża

  Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 27 czerwca do 4 lipca bieżącego roku ceny większości zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały spadek cen. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego pozostała niezmienna.

 • 2021-07-11

  Według KE tegoroczne zbiory zbóż w UE wzrosną o blisko 4% w porównaniu z ubiegłym rokem

  Zboża

  W ostatniej prognozie (z 24-06-2021) Komisja Europejska znacznie zwiększyła (m/m) oczekiwaną produkcję pszenżyta, żyta (o ponad 4% w obu przypadkach) i minimalnie pszenicy durum. Jednocześnie zmalały prognozy zbiorów w przypadku pozostałych gatunków, a najbardziej w grupie „pozostałe zboża” (-18% m/m).

 • 2021-07-13

  Ceny zbóż (27.06.2021)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 20 do 27 czerwca bieżącego roku, w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek większości cen zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2021-07-08

  Import ziarna zbóż i przetworów zbożowych

  Zboża

  Import ziarna zbóż do Polski w okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2020/2021 był wyższy niż rok wcześniej.

 • 2021-07-07

  Rynek zbóż w kraju (27.06.2021)

  Zboża

  Na rynku krajowym w czwartym tygodniu czerwca 2021 r. zmiany cen zakupu monitorowanych zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

 • 2021-07-07

  Skup zbóż według GUS

  Zboża

  W Polsce podaż zbóż do skupu w maju 2021 r., ze względu na kończące się zapasy, uległa ponownemu spadkowi.