Bezpieczeństwo w rolnictwie

W siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie odbyło się 30 czerwca br. spotkanie Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.

Bezpieczeństwo w rolnictwie
Obecni na nim byli przedstawiciele izby rolniczej, samorządów i instytucji okołorolniczych z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Tematem posiedzenia było sprawozdanie z prac Komisji w 2015 roku oraz przedstawienie bieżących i planowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Na posiedzeniu odbyły się również wybory nowego prezydium Rady. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował Krzysztof Kwiatoń, a na jego miejsce wybrano Janusza Perskiego. Pozostali członkowie to Andrzej Szumski, Zbigniew Dominiak i Edmund Maciejczak. Z urzędu w prezydium zasiadają również przedstawiciele PIP i KRUS.


Tagi:
źródło: