| Autor: redakcja1

BHP – najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy rolniczej

W skali kraju liczba wypadków rolników podczas wykonywania prac w polu i w obrębie gospodarstwa utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, wynoszącym kilkanaście tysięcy rocznie.

BHP – najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy rolniczej
Dzięki prowadzonym regularnie pracom prewencyjnym przez różne instytucje działające w obszarze rolnictwa, ich liczba szczęśliwie zmniejsza się z roku na rok. Potrzeba poruszania tego problemu jest jednak nadal wysoka.
 
Wypadki w gospodarstwach powstają najczęściej w następujących okolicznościach:
 • upadek
 • pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń
 • ugryzienie i kopnięcie przez zwierzęta domowe
Najczęstszą przyczyną wypadku jest:
 • zły stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych
 • niestosowanie obuwia roboczego
 • reakcja zwierząt na nieznane bodźce
 • niewłaściwe uchwycenie narzędzi
 • niewłaściwe operowanie rękami i nogami w strefie pracy maszyny lub urządzenia
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn oraz przyczep
 • nerwowość i agresja zwierząt
 • wady konstrukcyjne budynków, stanowisk dla zwierząt, niebezpieczne otwory zrzutowe oraz kanały gnojowe.
Inną, rzadziej spotykaną grupą wypadków są zdarzenia powstałe na skutek wadliwej instalacji elektrycznej w gospodarstwach. W większości przypadków takie zdarzenia kończą się śmiercią poszkodowanego. Wysoce zalecane jest regularnie wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej w swoich gospodarstwach (minimum co 5 lat), sprawdzanie przed sezonem izolacji i uziemienia w przewodach. Niezwykle istotne jest również pamiętanie o zachowywaniu wysokości roboczej maszyn, podanej zawsze w instrukcji obsługi. Na terenie województwa wielkopolskiego zdarzają się wypadki powstałe na wskutek styku maszyny z liniami średniego napięcia, które kończą się śmiercią ludzi na wskutek porażenia prądem.
 
Wszyscy w takim samym stopniu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. Wypadki zdarzają się w każdej grupie wiekowej oraz w gospodarstwach o różnej wielkości i różnym profilu działalności. Stosowanie nowoczesnych technologii nie daje żadnej gwarancji uniknięcia wypadku. Przykre zdarzenia mają miejsce zarówno w gospodarstwach niedoinwestowanych, jak również i w takich, gdzie występują nowoczesne maszyny i urządzenia. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku przez rolników jest absolutną podstawą uniknięcia wypadku.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!