| Autor: redakcja12

Specjalne umowy pomiędzy rolnikiem a pracownikiem pomagającym przy zbiorach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym tzw. pomocników rolnika przy zbiorach, czyli osób zatrudnianych do prac sezonowych.

Specjalne umowy pomiędzy rolnikiem a pracownikiem pomagającym przy zbiorach?
Chodzi o wprowadzenie umowy cywilno-prawnej „o pomocy przy zbiorach”, która regulować będzie kwestie zatrudnienia takiej osoby oraz jej ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z projektem ustawy rolnik, który zatrudni pomocnika do prac sezonowych zobowiązany będzie w ciągu trzech dni od zawarcia umowy zgłosić pomocnika do ubezpieczenia oraz opłacić składki, jednorazowo, za cały okres obowiązywania umowy.
 
Konieczność wprowadzenia tych zmian resort tłumaczy nagminnym stosowaniem przy pracach w rolnictwie umów o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są oskładkowane. Przyjęcie zryczałtowanej formy oskładkowania pozwoli przede wszystkim na obniżenie kosztów pracy oraz znaczne ograniczenie obowiązków rolnika o charakterze administracyjnym – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. Projektowa ustawa zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem.
 
Świadczenie pomocy przy zbiorach będzie odpłatne i zgodnie z projektem ustawy obejmować ma czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw oraz ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży (mycie, pakowanie, itp.). Umowa o pomocy przy zbiorach będzie mogła być zawarta na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!