| Autor: redakcja1

WZ WIR w sprawie pomocy związanej z Covid-19 dla rolników

Jako wielkopolski samorząd rolniczy z niepokojem obserwujemy sytuację gdzie dochodzi do pozostawienia pewnych grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty z powodu pandemii koronawirusa, bez jakiejkolwiek formy pomocy odszkodowawczej Państwa.

WZ WIR w sprawie pomocy związanej z Covid-19 dla rolników
W związku z objęciem całego kraju obostrzeniami związanymi z pandemią SARS-Covid-19, Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się więc do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o uruchomienie kolejnej transzy pomocy dla polskiego rolnictwa. Konieczność takiego działania wynika z obowiązujących obecnie obostrzeń, które dotknęły branże silnie związane z działalnością rolniczą, tj. gastronomię i turystykę zaopatrujące się w produkty przemysłu rolno-spożywczego, np. mięso i warzywa.

Dotychczas z żadnej formy pomocy Państwa nie skorzystali:

1. Hodowcy stad rzeźnych kaczek oraz stad reprodukcyjnych gęsi i kaczek. Straty w tej branży były wyjątkowo dotkliwe, bowiem okres nieśności, a co za tym idzie uzyskiwania dochodów przypada na miesiące od lutego do czerwca, gdzie w roku bieżącym mieliśmy pierwszy zastój gospodarki. Wylęgarnie nie skupowały jaj, gdyż hodowcy kaczek, mieli problem ze zbytem wyhodowanego ptactwa. Dziś fermy te nie mają środków na inwestycje, na obsadę nowych piskląt i zakup dla nich pasz, a co za tym idzie Polska może stracić pozycję lidera w eksporcie słynnej polskiej kaczki i gęsi owsianej,

2. Hodowcy trzody chlewnej w cyklu otwartym. Straty obejmują już nie tylko utrudnienia związane z pandemią, ale także z powodu rozprzestrzeniającego się ASF,

3. Producenci jałówek ras mięsnych. Duże wsparcie zaplanowano dla hodowców bydła mięsnego, ale tylko osobników męskich. Duża część rolników, odchowuje tylko jałówki. Z niezrozumiałych powodów, zostali oni pozbawieni jakiejkolwiek pomocy,

4. Producenci ślimaków. Wobec problemów z hodowlą i opłacalnością tradycyjnych gałęzi produkcji (np. trzoda chlewna), niektórzy rolnicy upatrywali szansy na uzyskanie dochodów, w tej gałęzi produkcji. Niestety obecnie skup ślimaków został wstrzymany, ponieważ restauracje i inne lokale gastronomiczne zostały zamknięte nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Producenci ponieśli duże koszty inwestycyjne, a teraz nie mają warunków, ani środków finansowych, aby przechować wyprodukowane ślimaki,

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: