| Autor: mikolaj

WIR ws. systemu płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020

Wielkopolska Izba Rolnicza przystąpiła do konsultacji społecznych na temat projektu "Systemu płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020" podczas obrad XIV Walnego Zgromadzenia w Kaczkach Średnich. Wypracowane wówczas stanowisko zostało szeroko omówione i doprecyzowane podczas spotkania poświęconego tej tematyce w dniu 8 lipca w siedzibie WIR.

WIR ws. systemu płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020
Do biura wojewódzkiego napłynęły uwagi do projektu dokumentu, które zostały zebrane i przeanalizowane. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele samorządu rolniczego działając na rzecz i imieniu wielkopolskich rolników zgodnie stwierdzili, że przyjęte rozwiązania muszą być przejrzyste i zapobiegać nieczystym sytuacjom prowadzącym do nadużyć.

Czytaj więcej o nowym systemie płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

Podczas merytorycznej dyskusji podjęto min. tematykę dopłat powiązanych z produkcją, szczególności dla producentów bydła rzeźnego i krów mlecznych, płatności do skrobi ziemniaczanej i buraków cukrowych. System wsparcia dla tych gałęzi produkcji rolniczej jest niezbędny.

Uczestnicy spotkania wnieśli również o wsparcie dla producentów trzody chlewnej, gdyż sytuacja ekonomiczna tej gałęzi produkcji rolnej ulega systematycznemu pogorszaniu.

Pobierz projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020

Dużo wątpliwości zebranych budziły przytoczone w dokumencie definicje min. małego gospodarstwa, młodej osoby prawnej, czy też rolnika aktywnego zawodowo. Wszystkie uwagi i sugestie zostały zebrane w stanowisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie projektu "Systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020", które zostało przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!