| Autor: redakcja1

Zmiany w dodatkach do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz emeryturą lub rentą albo samoistnie. Dodatki tak jak emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji.

Zmiany w dodatkach do emerytur i rent
Dodatek pielęgnacyjny
 
Przysługuje osobom po 75. roku życia i jest przyznawany z urzędu. Otrzymują go również osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji, o czym orzeka lekarz orzecznik ZUS. Dodatek pielęgnacyjny wynosi 239,66 zł miesięcznie, a w przypadku inwalidy wojennego 359,49 zł miesięcznie. Dodatek nie przysługuje, jeśli emeryt bądź rencista przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Nie otrzymają go także te osoby, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny.
 
Dodatek kombatancki

Przysługuje kombatantom i osobom uprawnionym wskazanym w ustawie z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Podstawa do jego przyznania jest zaświadczenie z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stwierdzające  stwierdzającego okresy działalności kombatanckiej lub represji. Dodatek ten wynosi 239,66 zł miesięcznie. Po śmierci kombatanta dodatek kompensacyjny po nim może pobierać małżonek.

 
Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

Świadczenie to otrzymują osoby uznane decyzją szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za kombatanta, która:

- nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,

- nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,

- osiągnęła wiek 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.

Świadczenie dodatku kombatanckiego to kwota 239,66 zł miesięcznie, do tego przysługuje dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny.

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek ten przyznawany jest na podstawie Karty Nauczyciela i przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie, a także tym, którzy przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. W przypadku uprawnienia jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki. Dodatek za tajne nauczanie wynosi tyle samo ile dodatek kombatancki czyli 239,66 zł miesięcznie.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: