| Autor: redakcja1

Wolumen eksportu produktów wieprzowych

W 2023 r. w Unii Europejskiej kontyngent eksportu produktów wieprzowych do krajów trzecich jest niższy niż w roku 2022.

Wolumen eksportu produktów wieprzowych
Jest to wynik spadku podaży żywca wieprzowego na rynku unijnym oraz mniejszego popytu na produkty wieprzowe ze strony Chin, przy stabilnym zapotrzebowaniu w UE. Poza tym, czynnikiem wpływającym ograniczająco na eksport jest wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen światowych.


W okresie styczeń–sierpień 2023 r. z UE do krajów trzecich wysłano 2,8 mln ton produktów wieprzowych, czyli mniej o 20% niż przed rokiem. Najwięcej wieprzowiny dostarczono do Chin, które zakupiły 780 tys. ton, tj. mniej o 16% niż przed rokiem. Znaczącym odbiorcą asortymentu wieprzowego z UE była Wielka Brytania, dokąd wywieziono 593 tys. ton, czyli więcej o 2% niż w analogicznym okresie 2022 r. Produkty wieprzowe z UE wywożono również do Japonii - 255 tys. ton, Filipin - 195 tys. ton i Korei Południowej - 155 tys. ton. Były to jednak ilości mniejsze niż przed rokiem. Komisja Europejska prognozuje, że w wyniku postępującego spowolnienia unijnego eksportu do krajów trzecich, w całym 2023 r. jego wolumen może być o 16% niższy niż w roku 2022.


Tagi:
źródło: