| Autor: mikolaj

Bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy stał się problemem polskich dla rolników

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie monitorowania importu płodów rolnych z Ukrainy przez swoje służby pod względem ilości i jakości wpływających do Polski transportowanych płodów rolnych w kontyngencie bezcłowym. Wnioskujemy o wzmożone kontrole przez podległe Inspekcje.

Bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy stał się problemem polskich dla rolników

W ocenie samorządu rolniczego bezcłowy import płodów rolnych z Ukrainy stał się problemem dla rolników w naszym kraju.

Niemożliwym jest w chwili obecnej, aby otrzymać rzetelne informacje urzędowe o skali tego importu, szczególnie zbóż paszowych, które nie są objęte ścisłą kontrolą graniczną, a podlegają one jedynie wyrywkowej kontroli fitosanitarnej i są objęte Planem Urzędowej Kontroli Pasz. Rosnący import z Ukrainy rodzi poważnie problemy ze zbytem płodów rolnych przez polskich rolników.Tagi:
źródło: