| Autor: mikolaj

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia do konkursu tylko do końca marca

W 2017 r. odbędzie się XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia do konkursu tylko do końca marca

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 31 marca 2017 roku.

Komisja konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod szczególną uwagę:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwach,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 • estetyka gospodarstw

Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres  dwóch kolejnych lat, a zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres pięciu lat, natomiast zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

Patronat Medialny na konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne sprawuje Portal Gospodarz.pl


Ważne terminy:

 • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
 • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
 • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

 Tagi:
źródło: