| Autor: redakcja1

Jeszcze parę słów o obowiązkowym stosowaniu zasad integrowanej ochrony roślin

Z dniem 1 stycznia 2014 roku każdy z profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin w Unii Europejskiej będzie zobligowany do przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin, które mają na celu ochronę naturalnego ekosystemu.

Jeszcze parę słów o obowiązkowym stosowaniu zasad integrowanej ochrony roślin
Czym zatem jest integrowana ochrona roślin? To metoda chroniąca rośliny przed organizmami szkodliwymi, do których przede wszystkim należą choroby roślin oraz szkodniki. Integrowana ochrona roślin jest prowadzona głównie w obrębie ekosystemów rolniczych zwanych agroekosystemami. Jednakże w tym przypadku zazwyczaj wykorzystuje się sposoby niechemiczne, co pozwala na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także ogranicza degradację środowiska.
 
W związku z tym należy:
  • zastosować płodozmian
  • dobrać odpowiednią agrotechnikę
  • uprawiać odmiany roślin, które będą odporne czy będą tolerancyjne wobec organizmów szkodliwych, a także stosować materiał nasadzeniowy i siewny zgodny z wymogami określonymi ustawą o nasiennictwie,
  • zastosować zrównoważoną meliorację, nawadnianie, wapnowanie oraz nawożenie,
  • zapobiegać możliwości ewentualnego przeniesienia organizmów szkodliwych z innych regionów geograficznych,
  • ochraniać i tworzyć warunki sprzyjające występowaniu pożytecznych organizmów,
  • zastosować środki fitosanitarnej higieny, poprzez regularne czyszczenie sprzętu oraz maszyn wykorzystywanych do uprawy roślin, co zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych.
Poza wymienionymi sposobami powinno się także na bieżąco śledzić wiadomości o ewentualnym pojawieniu się zagrożenia w postaci organizmów szkodliwych. Mając wiedzę o biologii szkodników i chorób roślin można podjąć odpowiednie kroki związane z ich zwalczaniem. Dlatego też w ramach integrowanej ochrony roślin najpierw trzeba zastosować metody biologiczne, potem fizyczne, agrotechniczne i dopiero na samym końcu używać środków chemicznych, które i tak należy maksymalnie ograniczyć. Można to zrobić poprzez zmniejszenie dawek, ograniczenie liczby zabiegów ochronnych, a także wybierając te preparaty, które powodują najmniej skutków ubocznych dla zdrowia i środowiska oraz ograniczają ryzyko uodpornienia się na nie szkodliwych organizmów.

czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!