nawożenie i strony powiązane

 • 2020-09-04

  Spis rolny 2020

  Przepisy i regulacje

  Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat - ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Ciekawe jak zmieniło się rolnictwo w tym okresie.

 • 2020-05-18

  KRIR przeciw zakazowi stosowania mocznika granulowanego

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Mocznik jest nawozem bardzo popularnym i często stosowanym przez rolników. Ma wiele zalet – jest nawozem dwuskładnikowym i jego uwalnianie do gleby odbywa się powoli dzięki czemu można stosować nawożenie rzadziej i oszczędzać koszty zabiegów. Stosowany jest pogłównie po wschodach roślin, aby wzmocnić rośliny po zimie.

 • 2020-04-13

  Bilanse azotu i fosforu

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Bilans azotu i fosforu brutto oznacza różnicę między całkowitą ilością azotu/fosforu wnoszoną na pola uprawne, a ich ilością wynoszoną z pól rozumianych jako całość użytków rolnych. Saldo bilansu azotu brutto zawiera, oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także „straty” gazowe w postaci amoniaku i tlenku azotu, powstające podczas produkcji zwierzęcej, w tym...

 • 2020-03-17

  Efektywne nawożenie kukurydzy

  Kukurydza

  Najważniejszy z produkcyjnego punktu widzenia parametr – potencjał plonotwórczy kukurydzy jest zdecydowanie wyższy od możliwości plonotwórczych typowych zbóż. Przy starannej agrotechnice w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać plon ziarna przekraczający 15t/ha.

 • 2020-03-17

  Nawożenie azotowe pszenicy ozimej

  Produkcja roślinna

  Nawożenie azotowe bezpośrednio wpływa na plon zbóż ozimych. Od wielkości i momentu zastosowania azotu, zależy liczba źdźbeł a co za tym idzie, również liczba kłosów. Nawożenie azotem należy rozpocząć wcześnie, przed ruszeniem wegetacji, kierując się zasadą, że „azot powinien czekać na rzepak/pszenice, a nie odwrotnie”.

 • 2020-02-14

  Nawozy – zgoda na stosowanie od 15 lutego

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z obietnicą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tym roku rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

 • 2020-02-12

  Odpowiednie nawozenie roślin – kluczem do sukcesu?

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Rośliny to żywe organizmy i tak samo jak ludzie ciągle się rozwijają. Ich pędy, liście, korzenie i kwiaty rosną i z każdym dniem są coraz większe. Aby mogły się rozwijać i kwitnąć, potrzebują pokarmu, który będzie bogaty w składniki mineralne. Jak zatem odpowiednio nawozić rośliny, by cieszyć się plonami?

 • 2020-01-22

  Kondycjoner wody

  Produkcja roślinna

  W ostatnich czasach w branży rolniczej odczuwalny jest intensywny rozwój dzięki nowym rozwiązaniom wpływającym na uprawę. W związku z coraz mniej przewidywalnymi warunkami atmosferycznymi rolnicy szukają innych rozwiązań technologicznych czy substancji chemicznych, które w dużej mierze usprawniają pracę. Produkty poprawiające jakość i efektywność pracy są nieustannie...

 • 2020-01-22

  Apel w sprawie zasad nawożenia do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

  Produkcja roślinna

  Polskie organizacje rolnicze zaapelowały do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów azotowych. Ich zdaniem obecne zasady są nieracjonalne i grożą utratą zysków rolników.

 • 2019-10-29

  Jesienne terminy stosowania nawozów

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

 • 2019-01-30

  Rada Ministrów za ułatwieniem nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2018-12-28

  OSN dla całej Polski, czyli co warto wiedzieć

  Nawozy i środki ochrony roślin

  „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” określa okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów.

 • 2018-11-28

  Przechowywanie i terminy stosowania obornika

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się...

 • 2018-11-15

  Uwaga! Terminy stosowania nawozów

  Przepisy i regulacje

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi terminów stosowania nawozów zgodnie z programem azotanowym zwracamy uwagę, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.