| Autor: redakcja1

Dalszy spadek nastrojów konsumenckich Polaków w listopadzie

Listopad przyniósł istotne pogłębienie spadku nastrojów konsumenckich Polaków z poprzedniego miesiąca.

Dalszy spadek nastrojów konsumenckich Polaków w listopadzie
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W listopadzie składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 2,8 p.p., z poziomu -4,7 do -7,5;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6,9 p.p., z poziomu -6,5 do -13,4;

– nastąpiło istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 4,4 p.p., z poziomu -33,9 do -38,3;
 
– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 0,7 p.p., z poziomu 21,6 do 22,3.

 


Tagi:
źródło: