| Autor: redakcja12

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Praca w rolnictwie jest ciężka i często niebezpieczna. Nierzadko dorosłym w polu pomagają dzieci. One także są narażone na niebezpieczeństwo wypadków. Przez stosowanie kilku prostych zasad, uchronimy je od tragedii.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych
Niezwykle ważne jest dawanie dobrego przykładu. Pracując rozważnie, zgodnie z zasadami BHP, chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, lecz także uczymy własne dzieci prawidłowych zachowań. Najmłodsi najłatwiej uczą się przez obserwację i naśladowanie. Często zdarza się, że już przedszkolaki potrafią uruchamiać maszyny rolnicze. Jednak niedopuszczalne jest, by je samodzielnie obsługiwały. Dziecięcy brak wyobraźni i doświadczenia może doprowadzić do poważnych wypadków.

Jak uniknąć zagrożeń?

 • nie zezwalaj dzieciom na wykonywanie najbardziej niebezpiecznych prac polowych
 • nie trać nadzoru nad pracującymi dziećmi
 • nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka
 • na podwórku wydziel miejsce, w którym dzieci mogą się bawić. Miejsce to powinno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze
 • nie pozwalaj dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej
 • nie proś dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły
 • każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się, czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają nieproszone osoby, np. bawiące się dzieci
 • nie pozwalaj osobom starszym i dzieciom pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, na stogach przy układaniu słomy i na poddaszach
 • nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach
 • nie podejmuj żadnej pracy w stanie nietrzeźwym i nie pozwalaj, by inni to czynili
 • nie pozwalaj dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych


Tagi:
źródło: