| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi za pięć miesięcy 2023 r.

Od początku 2023 r. przychody z polskiego eksportu żywności utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W okresie styczeń–maj 2023 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę wyniosła 21,2 mld EUR (99,5 mld zł) i była o około 17% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi za pięć miesięcy 2023 r.
Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 13,7 mld EUR (64,2 mld zł) i był o 10% wyższy niż przed rokiem. Szybsze tempo wzrostu wartości eksportu niż importu spowodowało duży wzrost dodatniego salda handlu zagranicznego, które w okresie styczeń–maj 2023 r. ukształtowało się na poziomie 7,5 mld EUR (35,3 mld zł), o 33% wyższym r/r. 


Tagi:
źródło: