| Autor: redakcja3

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.02.2014)

Dnia 5 lutego 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Środowiska o stanowisku rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy GMO (odmiana Pioneer 1507).

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.02.2014)
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Janusz Zaleski poinformował, że Polska zdecydowanie opowiada się za odrzuceniem projektu Decyzji Rady dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z Dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy genetycznie modyfikowanej „Pioneer 1507”.

Komisja rozpatrzyła informację Ministrów: Finansów, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu legislacyjnego Nowej Perspektywy Finansowej; akty delegowane Komisji Europejskiej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Marceli Niezgoda poinformował, że w rozporządzeniach dotyczących polityki spójności zwarte zostały upoważnienia do wydania przez KE szeregu aktów delegowanych. Pierwsze, przyjęte w dniu 7 stycznia br. dotyczą usprawnienia konsultacji i dialogu we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów realizowanych w ramach polityki spójności.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krystyna Gurbiel poinformowała, że w czasie prac nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi reformy Wspólnej Polityki Rolnej Rada i PE przyznały KE szereg uprawnień do wydawania aktów delegowanych. Pierwsze projekty zostały przedstawione grupom eksperckim w listopadzie 2013 r., a konsultacje na tym poziomie zakończyły się w grudniu, po czym skierowano je do konsultacji wewnętrznych w KE. Dotyczą one płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych.

W dyskusji posłowie interesowali się, czy projekty przepisów zawartych w aktach delegowanych są uwzględnione w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz czy korzystne jest regulowanie pewnych rozwiązań w aktach delegowanych.

W ramach spraw bieżących posłowie złożyli wniosek o informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trybie art. 157 regulaminu Sejmu, na temat zakazu eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej i Białorusi oraz o problemach w eksporcie owoców.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!