| Autor: redakcja11

Jasna Góra - Święto Dziękczynienia za plony

Na Jasnej Górze bije serce naszego narodu – powiedział minister Krzysztof Jurgiel zwracając się do rolników przybyłych do Częstochowy podziękować za tegoroczne plony.

Jasna Góra - Święto Dziękczynienia za plony

- Wierni tradycji naszych przodków przynosimy do ołtarza chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, chleb który pragniemy dzielić tak aby nikomu w naszym narodzie go nie zabrakło – podkreślił szef resortu rolnictwa.
 

Zdaniem ministra w ostatnich latach polska wieś była niedowartościowana, traktowana po macoszemu, ale teraz jest to zmieniane. - Po raz pierwszy sprawy rolnictwa, produkcji żywności i rozwoju obszarów wiejskich ujęte zostały jako zadanie o strategicznym znaczeniu dla państwa polskiego – stwierdził minister – dodając, że – rolnictwo musi być jednym z filarów polskiej gospodarki.
 

Minister Krzysztof Jurgiel zapewnił, że cały rząd konsekwentnie pracuje nad przywracaniem rolnictwu właściwej rangi i godności stawiając za cel zapewnienie suwerenności żywnościowej kraju oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
 

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że jednym z najpilniejszych zadań była ochrona polskiej ziemi. To zostało zrobione. Zatrzymany został skokowy wzrost ceny ziemi rolnej i spekulacje w jej obrocie. Jednocześnie podkreślił, że wszelkie gwarancje dotyczące własności i dziedziczenia ziemi są należycie zagwarantowane w ustawie.
 

Szef resortu poinformował również o pracach resortu zwracając uwagę na wprowadzany Program rozwoju głównych rynków rolnych, starania o pozyskanie nowych rynków zbytu w Azji i Afryce, a także na umacnianie pozycji rolników i dostawców produktów rolnych do wielkich sieci handlowych. Do Sejmu skierowany został projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Zamierzeniem rządu jest też wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia upraw i zwierząt. Rząd na uzupełnienie składek rolników przeznaczy prawie 1 mld złotych rocznie, aby wprowadzić ubezpieczenia pakietowe. Dopłata z budżetu państwa będzie wynosiła w każdym przypadku 65%.
 

Minister Jurgiel powiedział także, że w związku z wirusem ASF wszelkie służby zostały postawione w stan pogotowia, a do Sejmu została skierowana specustawa, która ma zapewnić minimalizację strat rolników i zagospodarować mięso.  Zaapelował jednocześnie aby w trosce o swoje i sąsiadów gospodarstwa uczciwie i bezwzględnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: