| Autor: redakcja6

Obszar zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z wystąpieniem na terytorium Polski, w województwie podlaskim dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, wyznaczono obszar zagrożenia, w którym wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje m.in. w zakresie hodowli świń i polowań na zwierzęta łowne.

Obszar zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
Powyższy obszar obejmuje:

w województwie podlaskim:
a) powiat sejneński;
b) gminy w powiecie augustowskim: Płaska, Lipsk, Sztabin
c) powiat sokólski,
d) gminy w powiecie białostockim: Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek,
e) powiat hajnowski,
f) powiat bielski,
g) powiat siemiatycki

w województwie mazowieckim:
a) powiat łosicki,

w województwie lubelskim:
a) powiat bialski,
b) m. Biała Podlaska,
c) powiat włodawski.
 
Najważniejsze środki, które wprowadzono w w/w obszarze, to:
  • zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem świń;
  • zakaz urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych bez uzyskania zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poinformuje o warunkach prowadzenia takiego polowania;
  • zakaz przemieszczania produktów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, m.in. nasienia, zarodków i komórek jajowych świń; dotyczy to również mięsa i produktów mięsnych pozyskanych od świń, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu);
  • zakaz wprowadzania do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie jakichkolwiek produktów, surowców lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w tym w szczególności: o dzików padłych lub odstrzelonych, a także ich mięsa, tusz oraz jakiejkolwiek innej części, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu), oraz o wyposażenia myśliwskiego i broni;
  • zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru;
  • zakaz utrzymywania świń poza zamkniętymi budynkami gospodarskimi;
  • nakaz wyłożenia i utrzymywania mat dezynfekcyjnych przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie;
  • nakaz bieżącej dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
  • obowiązek karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • obowiązek, by osoby mające kontakt z dzikami przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie ściśle przestrzegały zasad higieny osobistej, w tym zmieniły ubranie, zdezynfekowały ręce i obuwie.
Przejdź na następną stronę, aby zobaczyć obszary, w których wprowadzone zostały restrykcje...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!