| Autor: redakcja1

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2020 r.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2020 r., jak i obecna koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były także prognozy na I półrocze 2021 r.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2020 r.
Ogólnie pesymistyczne opinie rolników odnośnie koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków czy grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.
 
Analiza wyników uzyskanych odpowiedzi pokazuje, że:
  • osoby prowadzące gospodarstwa indywidualne były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian jakie zaszły w II półroczu 2020 r., jak i z większym pesymizmem patrzyły na I połowę 2021 r. niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych i niemających osobowości prawnej,
  • gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej korzystniej oceniały koniunkturę niż użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. Najwięcej negatywnych opinii przedstawiali użytkownicy gospodarstw indywidualnych prowadzących produkcję zwierzęcą,
  • najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o areale do 1 ha użytków rolnych oraz użytkownicy gospodarstw o powierzchni pow. 50 ha,
  • najwięcej optymistycznych opinii wyrażali rolnicy w wieku do 24 lat, z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne w okresie od 2 do 5 lat.


Tagi:
źródło: