| Autor: redakcja1

Kontrole towarów importowanych do UK – nowy harmonogram

1 stycznia 2022 r. rząd brytyjski wprowadza nowy harmonogram pełnych kontroli towarów importowanych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa. Kontrole będą stopniowo wprowadzane w 2022 roku.

Kontrole towarów importowanych do UK – nowy harmonogram
Kontrole będą wprowadzane według następującego harmonogramu:
 
Od 1 stycznia 2022 r.
 • Zostaną wprowadzone pełne deklaracje celne i kontrole, chociaż deklaracje bezpieczeństwa i ochrony nie będą wymagane do 1 lipca 2022 r. Przewoźnicy transportujący towary przez porty w Wielkiej Brytanii, korzystające z usługi przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS), muszą mieć potrzebną do realizacji tej usługi rejestrację.
 • Zostaną wprowadzone wymagania pre-notyfikacji towarów podlegających kontroli sanitarnej i fitosanitarnej (SPS), tj. wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów
  za pośrednictwem systemu IPAFFS.
 • Będą wymagane dokumenty potwierdzające pochodzenie produktu.
Od 1 lipca 2022 r.
 
Certyfikacją i kontrolą fizyczną zostaną będą objęte:
 • wszystkie pozostałe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podlegające regulacjom;
 • wszystkie rośliny i produkty roślinne;
 • wszelkiego typu mięso i produkty mięsne;
 • cała pozostała żywność wysokiego ryzyka niepochodzącą od zwierząt.
Zostanie wprowadzony zakaz wwozu na rynek brytyjski produktów P&R (Prohibited and Restricted):
 • chłodzonego mięsa mielonego (wołowego, wieprzowego, jagnięcego, baraniego oraz koziego);
 • chłodzonego lub mrożonego mięsa mielonego (drobiowego);
 • oddzielonego mechanicznie mięsa pozyskanego z drobiu i ptaków bezgrzebieniowych lub ptaków łownych;
 • nieklasyfikowanych jaj;
 • chłodzonych surowych wyrobów mięsnych.
Informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain#poao-you-cannot-import-from-1-july-2022
Wprowadzone będą również następujące zmiany:
 • Kontrole roślin i produktów roślinnych o wysokim priorytecie zostaną przeniesione z miejsca przeznaczenia do wyznaczonych przejść granicznych i punktów kontroli.
 • Kontrole fizyczne żywych zwierząt będą odbywać się w wyznaczonych punktach kontroli granicznej. W przypadku braku wyznaczonego przejścia granicznego kontrole pozostaną w miejscu przeznaczenia dla innych portów wejścia do czasu uruchomienia wystarczającej liczby przejść granicznych. 1 lipca 2022 r. rozpoczną się odprawy na śródlądowych przejściach granicznych Sevington i wyznaczonych przejściach granicznych na lotniskach.
Od 1 września 2022 r.
 
Certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich produktów mlecznych.

Od 1 listopada 2022 r.
 
Certyfikacja i kontrole fizyczne zostaną wprowadzone dla wszystkich pozostałych, objętych regulacjami produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i produktów rybnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model


Tagi:
źródło: