| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja zbóż

Polska jest samowystarczalna w produkcji zbóż.

Krajowa produkcja zbóż
Wskaźnik samowystarczalności w tym zakresie w ostatnich latach jest zróżnicowany i zależy głównie od poziomu zbiorów oraz od popytu krajowego – przede wszystkim na cele paszowe.

Od sezonu 2012/2013 generowane są spore nadwyżki ziarna, co przyczyniło się m.in. do zwiększenia krajowego wywozu. W ostatnich latach z Polski wysyłano średnio 23–26% kontyngentu krajowych zbiorów zbóż.

Ocenia się, że zapotrzebowanie na ziarno zbóż w Polsce w sezonie 2022/2023, może być o około 1,5% większe niż w poprzednim sezonie i wynieść 25,5 mln ton. Tradycyjnie, największą pozycją po stronie rozchodów jest zużycie zboża na cele paszowe.

Spasanie zbożem w sezonie 2022/2023 prawdopodobnie obniży się o 1% do 14,6 mln ton w wyniku redukcji pogłowia trzody chlewnej. Prawdopodobnie nastąpi zwiększenie się zużycia zbóż do siewu oraz w przemyśle. Równocześnie może ulec zwyżce wykorzystanie ziarna w przemyśle spożywczym, ze względu na wzrost liczby obywateli z Ukrainy na obszarze Polski.


Tagi:
źródło: