| Autor: redakcja1

Listopadowy spadek stopy bezrobocia

W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W rejestrach urzędów pracy figurowało niewiele ponad 900 tys. osób, o ponad 125 tysięcy mniej niż przed rokiem. Sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed wybuchem pandemii.

Listopadowy spadek stopy bezrobocia
Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w końcu listopada 2021 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych. To o 10,8 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co oznacza spadek o 1,2 proc. Tempo spadku było wprawdzie dwukrotnie słabsze niż miesiąc wcześniej, ale zwykle w poprzednich latach w listopadzie poziom bezrobocia rósł (w listopadzie 2018 r. o 1,4 proc. 2019 r. o 1,1 proc., a w listopadzie 2020 r. o 0,7 proc).
 
- Rynek pracy ustabilizował się. W rejestrach urzędów pracy mamy mniej bezrobotnych niż przed rokiem i mniej niż w lutym 2020 roku, czyli tuż przed pandemią koronawirusa. Mimo zamrożenia gospodarki i niepokoju wśród samych pracowników udało nam się uratować rynek pracy przed dużym wzrostem bezrobocia. Tarcza antykryzysowa zadziałała – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Porównując dane rok do roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125,6 tys. osób, tj. o 12,2 proc. Z kolei porównując poziom bezrobocia w końcu listopada 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 (luty 2020 r.) liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 19,8 tys. osób.

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc., a w zestawieniu z listopadem ubiegłego roku była niższa o 0,7 punktu proc. W listopadzie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,1 proc. w  Wielkopolsce do 8,5 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.
 


Tagi:
źródło: