| Autor: redakcja1

Lutowa poprawa nastrojów konsumentów

Lutowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich wskazuje na polepszenie klimatu konsumenckiego w Polsce.

Lutowa poprawa nastrojów konsumentów
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w lutym -10,7 i był o 4,4 p.p. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W lutym składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpił spadek ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 1 p.p., z poziomu -11,9 do -12,9;

– nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 6,4 p.p., z poziomu -7,7 do -1,3;

– nastąpiła znacząca poprawa ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 5,8 p.p., z poziomu -38,7 do -32,9;

– nastąpił znaczący wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 6,7 p.p., z poziomu -2,4 do -4,3.


Tagi:
źródło: