| Autor: redakcja1

Miniony rok był rekordowy dla naszego eksportu produktów rolno-spożywczych

W 2022 roku wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 47,6 mld EUR (223 mld zł), o 26,7% wyższy niż w rok wcześniej.

Miniony rok był rekordowy dla naszego eksportu produktów rolno-spożywczych
Wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały rosnące ceny transakcyjne produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym, które odnotowano po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Równocześnie tendencje do deprecjacji złotego wobec waluty unijnej były czynnikiem wspierającym konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych, ponieważ ponad 80% wpływów uzyskanych z eksportu żywności do UE wygenerowała sprzedaż do krajów strefy euro.

Import towarów rolno-spożywczych wyniósł w 2022 roku też rekordowe 32,1 mld EUR (150 mld zł) i był o 28,6% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 15,5 mld EUR (73 mld zł), o 23% wyższym niż w 2021 r.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 37% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 9,6 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno--spożywczych. Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe (44% – 4,3 mld EUR), przetwory mięsne (23% – 2,2 mld EUR), mięso wołowe (22% – 2,1 mld EUR) oraz mięso wieprzowe (8% – 812 mln EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił odpowiednio 2% i 1% udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
 
Podobnie jak w latach poprzednich produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej.

W 2022 r. dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 35,3 mld EUR (wzrost o 29%), co stanowiło ponad 74% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.


Tagi:
źródło: