| Autor: redakcja1

Niewielki spadek nastrojów konsumentów w kwietniu

Kwietniowy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich, pomimo niewielkiego spadku, wskazuje na stabilizację klimatu konsumenckiego w Polsce.

Niewielki spadek nastrojów konsumentów w kwietniu
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w kwietniu -11 i był o 1,2 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 
W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,6 p.p., z poziomu -11,4 do -9,8;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,9 p.p., z poziomu 0 do -3,9;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 p.p., z poziomu -34,5 do -36,1;

– nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 0,8 p.p., z poziomu -6,7 do 5,9.


Tagi:
źródło: