| Autor: redakcja1

Nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich w lipcu

Lipiec nie przyniósł istotnej zmiany w konsumenckich nastrojach Polaków w stosunku do czerwca.

Nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich w lipcu
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w lipcu -4,6 i był o 1 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W lipcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiła nieznaczna poprawa ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 0,1 p.p., z poziomu -4,5 do -4,4;

– nastąpiła poprawa ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,1 p.p., z poziomu -2,4 do -1,3;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 3,9 p.p., z poziomu -20,2 do -24,1;

– nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 1,1 p.p., z poziomu 12,6 do 11,5.Tagi:
źródło: