| Autor: redakcja13

Nowe możliwości dla polskiej wsi

Rolnictwo w Polsce przestało odbiegać od zachodnich standardów. W ostatnich latach wieś została mocno dokapitalizowana, a zmiany, jakie przyniosły unijne pieniądze, widać gołym okiem. Widzimy efekty rozwoju obszarów wiejskich obejmujące obszar infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej. Wieś staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem zamieszkania i wypoczynku. Jednak aby sprostać wymaganiom współczesnego świata musi się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Czego jeszcze nam brakuje? Jakie są nasze potrzeby i oczekiwania? Jakie obszary wymagają dofinansowania, większej uwagi? Na te i inne pytania odpowie Powszechny Spis Rolny.

Nowe możliwości dla polskiej wsi
Czym jest 
Powszechny Spis Rolny?
 
Powszechny Spis Rolny jest największym ogólnopolskim badaniem statystycznym rolnictwa realizowanym na mocy międzynarodowego zobowiązania wynikającego z członkostwa Polski w UE oraz z rekomendacji ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zawartych w dokumencie pt. „Światowy Program Spisów Rolnych rundy 2020 r”. Spisy rolne odbywają się się w tym roku we wszystkich krajach Wspólnoty. Termin przeprowadzenia i zasady organizacji tego największego badania rolnictwa w Polsce reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyjęta 31 lipca 2019 r. Na jej mocy Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw, a dane zbierane w spisie za pomocą wszystkich metod będą podlegały specjalnej ochronie. Informacje uzyskane podczas spisu mają pokazać ogólny obraz struktury rolnictwa w Polsce i dostarczyć danych niezbędnych przy ustaleniu priorytetów dla polskiej polityki rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, ale z uwzględnieniem lokalnych warunków i potrzeb. 
 
Strategiczne planowanie na podstawie najnowszych danych 
 
Analiza potrzeb polskiego rolnictwa przyczyni się do jego rozwoju, poznania obszarów niedofinasowanych oraz słabiej rozwiniętych i lepszego planowania nowych inwestycji. Dobre zagospodarowanie środków unijnych i krajowych pozwoli na dalszą zmianę sytuacji na wsi, unowocześnienie produkcji i stworzenie warunków dla eksportu produktów. Celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zwiększenie odporności sektora w trudnych czasach, wsparcie dochodów rolników i rentowność ich działalności.
 
Jak zmieniło się rolnictwo przez ostatnie 10 lat?
 
Objęcie naszego rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej otworzyło w historii polskiej wsi nowy rozdział. Dzięki integracji z UE polską wieś zasilają dodatkowe środki na modernizacje, rośnie eksport żywności, poprawiły się warunki życia. Zwiększyła się wielkość gospodarstw i przeszły one modernizację. Proces produkcji rolnej jest już w dużej mierze zmechanizowany, co pozwala oszczędzić duże nakłady pracy, energii i czasu. Rozwija się sektor rolno-spożywczy, a wieś odmłodniała. Średni wiek polskiego rolnika jest najniższy w Unii Europejskiej. Rolnicy żyją spokojniej, mogą optymistycznie patrzeć w przyszłość. Niektóre zmiany zachodzące w rolnictwie widzimy gołym okiem. Ale to dzięki danym statystycznym pozyskiwanym w powszechnych spisach rolnych wiemy, jaka jest ich skala i zakres. 
 
Ile trwa spis?
 
Powszechny Spis Rolny potrwa od 1 września do 30 listopada. Wszystkie gospodarstwa muszą spisać się przez te 3 miesiące. Czasu jest dużo, ale nie warto tego odkładać na ostatnią chwilę. 
 
Jak możemy się spisać?
 
Mamy do dyspozycji trzy metody spisu. Możemy spisać się internetowo, telefonicznie i w wyjątkowych sytuacjach  tradycyjnie – zapraszając do domu rachmistrza, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Każdy zatem może wybrać dla siebie najbardziej dogodną formę w zależności od możliwości i preferencji. Zachęcamy, aby w pierwszej kolejności spróbować spisać się samodzielnie przez Internet. W tym celu należy zalogować się na stronie spisrolny.gov.pl i wypełnić formularz spisowy postępując zgodnie z instrukcją. 
Druga opcja to wywiad telefoniczny, podczas którego rachmistrz wypełni formularz na podstawie udzielanych przez nas odpowiedzi. W wyjątkowych przypadkach, jeśli sytuacja epidemiczna na to zezwoli, możliwe będzie również osobiste spotkanie z rachmistrzem. Na wywiad możemy umówić się w dogodnym dla nas terminie. Rachmistrz wypełni z nami formularz na swoim urządzeniu mobilnym. 
 
 
Pamiętajmy, niezależnie od wybranej formy spisu i terminu przeprowadzenia wywiadu podajemy dane, dotyczące stanu naszego gospodarstwa na dzień 1 czerwca 2020 roku. 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99*. 
 
 
 
 
 


Tagi:
źródło: