| Autor: redakcja1

Nowe narzędzie dla rolnictwa węglowego

Rolnictwo węglowe to z jednej strony zbiór dobrych praktyk pozwalających na zatrzymanie dwutlenku węgla w glebie czyli zmniejszenie emisji, z drugiej zaś strony to możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów przez rolników.

Nowe narzędzie dla rolnictwa węglowego
Komisja Europejska podjęła już działania mające na celu wypracowanie systemowych rozwiązań, dzięki którym rolnik będzie mógł wyliczyć ile węgla zatrzyma w glebie, dzięki stosowaniu określonych praktyk i będzie to mógł finansowo skonsumować w postaci certyfikatów sprzedawanych na giełdzie. Naszym zdaniem takie podejście pozwoli na realizację dwóch celów. Po pierwsze ogranicza negatywne skutki oddziaływania rolnictwa na klimat a po drugie nagradza rolnika finansowo poprzez system certyfikatów. Warto również wspomnieć, że ślad węglowy będzie wkrótce oznaczany na opakowaniach produktów, co pozwoli konsumentom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji, co kupują i płacenie więcej za produkty niskoemisyjne.

Rolnictwo węglowe ma zostać szczególnie uwzględnione w Krajowym Planie Strategicznym. Komisja Europejska zwróciła na ten aspekt polskiego KPS-u szczególną uwagę przesyłając stronie polskiej swoje uwagi. Naszym zdaniem, przy niższym budżecie KPS i pogarszających się warunkach opłacalności produkcji rolniczej, obrót certyfikatami przez rolnika może stanowić cenne wsparcie jego płynności finansowej.

Poza dodatkowymi przychodami, warto zauważyć, że praktyki rolnictwa węglowego, same w sobie pozwalają na redukcję kosztów, poprawę struktury gleby czy poprawę jakości i wysokości plonów.


Tagi:
źródło: